Hosting

Toegang verlenen aan derden via browser


U kunt bestanden met derden delen door hen toegang te geven. Dit
kan voor een gedeelte van de bestanden die u heeft ge-upload maar ook
voor alle bestanden. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u toegang
verleend aan deze personen.

chevron-down