Hosting

Hoe zet ik een backup uit een data snapshot terug?


XS4ALL maakt op speciale tijden Snapshot Backups van uw website. Wanneer u bestanden bent kwijt geraakt, dan kunt u deze weer terugzetten op de server vanuit de snapshots. U kunt hierbij onder andere gebruik maken van een terminalprogramma, bijvoorbeeld PuTTY
(Windows) of Terminal (standaard aanwezig bij MacOS X).

Wilt u de backup met uw e-mails terugzetten? Kijk dan bij Backup terugzetten.

Let op:

XS4ALL geeft geen garantie op backup tijden en back-up data. Het terugzetten
van backups vereist enige kennis van UNIX. Verkeerd terugzetten kan uw website beschadigen. Bij twijfel raden wij u aan hier geen gebruik van te maken of zoals verderop beschreven via SFTP de backups eerst op uw computer te downloaden. De helpdesk van XS4ALL biedt geen ondersteuning voor deze functionaliteit.

Log met een terminal programma in op een van de Webhosting Shell Server van XS4ALL: 
wh-shell.xs4all.nl

Login as: Webhosting loginnaam bij XS4ALL 
Password: uw wachtwoord

U komt binnen in uw homedirectory. U dient vervolgens naar de Webhosting directory te gaan:

login@whl-shell:~$ cd Webhosting

Hier binnen uw Webhosting directory ziet u de bestanden van uw website zoals u deze normaal ook via SFTP ziet.login@whl-shell:~/Webhosting$ ls -la


Vervolgens kunt u met het volgende commando de beschikbare backups bekijken:login@whl-shell:~/Webhosting$ ls -ltu .snapshot
total 68
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 25 15:00 hourly.0
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 25 12:00 hourly.1
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 25 09:00 hourly.2
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 25 06:00 hourly.3
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 25 03:00 hourly.4
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 25 00:00 nightly.0
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 24 21:01 hourly.5
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 24 18:00 hourly.6
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 24 00:00 weekly.0
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 23 00:00 nightly.1
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 22 00:00 nightly.2
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 21 00:01 nightly.3
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 20 00:00 nightly.4
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 17 00:00 weekly.1
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 10 00:00 weekly.2
drwx--x--- 7 login www 4096 Mar 3 00:00 weekly.3


Hier ziet u een overzicht van zestien backups, met de tijden waarop ze zijn gemaakt.

Al deze backups (snapshots) zijn directories. U kunt dus met het commando
"cd" (wanneer u bent ingelogd met een shell programma als PuTTY) de
directory betreden:


login@whl-shell:~/Webhosting$ cd .snapshot/hourly.0

In de hourly.0 directory staat de data van uw website zoals
deze er een uur geleden uitzag. Op deze manier kunt u dus eenvoudig
verdwenen bestanden weer terugplaatsen op de server door ze uit een van
de beschikbare snapshot backups te kopieren.

Voorbeeld:

login@whl-shell:~/Webhosting/.snapshot/hourly.0/htdocs$ cp phpinfo.php ../../../htdocs/


Met een SFTP programma kunt u ook een backup terugzetten. Ga na het inloggen op www.uwdomein.nl naar het volgende pad: /WWW/l/loginnaam/.snapshot. Vervang daarbij de 'l' door de beginletter van uw loginnaam en vul uw loginnaam in bij 'loginnaam'. U komt dan
direct in de directory met snapshots. Via deze manier kunt u dus via SFTP ook complete backups van uw website los downloaden en geheel of in delen weer uploaden naar bijvoorbeeld uw webspace die voor de wereld toegangelijk is op /WWW/l/loginnaam/htdocs/.chevron-down