Hosting

Hoe werkt Dedicated Hosting Unix?


Op de FreeBSD server draait een Apache webserver. De patches voor FreeBSD, PHP etc. worden door XS4ALL gedaan. Dit gebeurt op regelmatige basis. Bij acute exploits zal dit onmiddelijk gebeuren na het bekend worden van de exploit en de beveiligingspatch. De belangrijkste zaken bij een dedicated hosting zijn het uploaden, benaderen via SSH, gebruik van de MySQL database server, Logfiles & Backup

Let op: de helpdesk geeft geen mondelinge of schriftelijke ondersteuning bij Dedicated Hosting. Voor vragen: sales@xs4all.nl

Uploaden via een FTP programma

Het uploaden van de website kan gebeuren met een standaard FTP /SCP of SFTP programma. De website op de server dient te worden upgeload in de WWW directory. Deze staat op de volgende locatie:
/usr/local/WWW/www.uwdomeinnaam.nl


In het FTP programma dienen hostname, beheeraccount en password ingevuld te worden. Deze zijn te vinden in de bevestigingsbrief.

Verder dient het programma op passive mode te staan. De indexpagina dient index.htm, index.html of index.php te worden genoemd.

Indien er meerdere domeinen op de machine zijn aangevraagd zal de structuur als volgt zijn:

/usr/local/WWW/www.uwdomeinnaam1.nl

/usr/local/WWW/www.uwdomeinnaam2.nl

/usr/local/WWW/www.uwdomeinnaam3.nl

Rechten op de server

Indien de rechten in de verschillende webdirectory's niet juist zijn ingesteld kan het zijn dat na het uploaden van de site in de browser een 'Forbidden' melding verschijnt.

Dit kan verholpen worden door of met een FTP programma de rechten van directory's juist in te stellen, lees & schrijfrechten, of een SSH connectie naar de server te maken en het volgende commando in de /usr/local/WWW directory in te tikken:

chmod -R u=rwX, go=rX www.uwdomeinnaam.nl


Indien er na het instellen van deze rechten nog problemen zijn met de website volgen hieronder nog een aantal zaken waar mogelijk de oorzaak kan liggen

Doorverwijzingen op de server

XS4ALL stelt de webdirectory's in. Hier hoort ook bij dat de doorverwijzing van een request (domein) naar de opgegeven directory op de server wordt ingesteld. Hier wordt ook wel onder verstaan het aanmaken van de VHOST. Doorverwijzingen naar subdirectory's worden niet gedaan.

Verder dient www.domeinnaam.nl doorverwezen te worden naar het ip-adres van de dedicated hosting. Dit ip-adres is te vinden op de eerste pagina van deze bevestigingsbrief. Indien het domein bij XS4ALL in de DNS staat kan XS4ALL deze DNS aanpassing doen. Indien het domein bij een andere provider in de DNS staat, dient dit daar te gebeuren.

Indien deze doorverwijzingen nog niet ingesteld staan, kunt u hier een verzoek voor doen. Dit kan via uw contactpersoon bij XS4ALL of via een email naar sales@xs4all.nl Verder is er een DNS editor beschikbaar via mijn.xs4all.nl.

Test site

Indien u niet gelijk de site zichtbaar wil maken, maar eerst een testsite wil aanmaken is dit mogelijk. Dit zou op de volgende wijze kunnen:

Op de hierboven beschreven wijze kan content in de webdirectory worden upgeload. Bij XS4ALL kunt u het verzoek indienen om een doorverwijzing te maken van www-test.domeinnaam.nl naar de directory. Indien de test is geslaagd kan er een verwijzing worden gemaakt van www.domeinnaam.nl naar de directory www.domeinnaam.nl . U kunt dit verzoek indienen bij uw contactpersoon of via een email naar sales@xs4all.nl

SSL

Voor een gratis SSL certificaat kunt u bijvoorbeeld terecht bij Let's Encrypt.

Benaderen via SSH

De server is via SSH te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van PuTTY. Een andere mogelijkheid is een SSH sessie op te zetten naar de shell servers van XS4ALL; shell.xs4all.nl en vanaf deze servers een connectie te maken naar de machine.

MySQL

De MySQL server is te beheren met root toegang. De MySQL databases dienen dus zelf aangemaakt te worden.

Logfiles & Back up

De logfiles van de machine zijn te vinden op de volgende locatie:

/usr/local/apache/logs


De logfiles routeren om de 7 dagen. Indien de 7de dag is gepasseerd wordt dag 1 weer overschreven. De logfiles zijn te benaderen via een FTP programma of via SSH.

1 maal per 24 uur wordt er een backup gemaakt van de WWW directory.

chevron-down