E-mail

Wat kan ik doen tegen Spam?


XS4ALL is elke dag aan het werk om uw e-mail zo goed mogelijk te filteren. Een groot deel van de e-mails die bij ons op de server terecht komt is spam. Wij zorgen ervoor, dat uw mail zo relevant mogelijk is door uitvoerige filtering hierop toe te passen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over het gebruik van spamfilters.

Gebruik het spamfilter

Alle klanten van XS4ALL kunnen in het Mijn XS4ALL het spamfilter aanzetten. Het spamfilter van XS4ALL gebruikt een nieuwe filtertechniek die e-mail controleert op specifieke kenmerken. Het filter zoekt bijvoorbeeld op 'viagra', 'one time mailing', of het internetadres van een bekende spammer.

Bij nieuwe mailboxen staat dit filter standaard aan. Heeft u het spamfilter niet aanstaan, dan is uw mailbox slechts 100 MB groot. Na inschakeling van het filter verhogen ook het geheugen van uw mailbox naar 25 GB.

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over het gebruik van spamfilters.

Markeer uw spam als er iets doorheen glipt

Het kan voorkomen dat de spammer ons iets te slim af is geweest. Soms verschijnt er toch een reclame mailtje in uw mailbox. U kunt dit direct aan ons doorgeven. Lees hier meer over het markeren van spam.

Niet reageren

Sommige spamberichten bieden de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten. Reageer hier niet op! De ervaring leert dat uw reactie alleen maar bevestigt dat het adres gelezen wordt en dus interessant is voor spammers.

SpamCop

Naast het voorkomen van spam kunt u ook zelf een bijdrage leveren aan het bestrijden van spam en spammers. Bijvoorbeeld door spamberichten te melden bij diensten die spam bestrijden. SpamCop is een van deze diensten. SpamCop analyseert een spambericht en verstuurt een klacht aan de betreffende provider. Op zijn beurt kan de provider optreden tegen de spammer.

Ook XS4ALL ontvangt via SpamCop regelmatig klachten over spammende abonnees. Nadat deze klachten zijn geverifieerd, neemt XS4ALL passende maatregelen.

Klagen bij ACM helpt

De ACM is de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland. De Autoriteit Consument en Markt is belast met de handhaving van het spamverbod voor spam afkomstig uit en gericht op Nederland. Stuur uw klacht over spam naar de ACM, via www.spamklacht.nl.

Mailheaders

U kunt ook zelf de herkomst van een spambericht achterhalen. Dit doet u door de mailheaders van het bericht van onder naar boven te lezen. Meer informatie over het lezen van headers
Wanneer uit de headers van een spambericht blijkt dat het is verzonden door een XS4ALL-klant, kunt u bij XS4ALL, via abuse@xs4all.nl, een klacht indienen.

Verstuur zelf geen spam

Een voor de hand liggend advies en in dit geval bedoeld voor beheerders van mailinglijsten. Een mailinglijst is erg geschikt om gericht informatie te verspreiden aan een geïnteresseerd publiek. Helaas zijn mailinglijsten ook handig om ongericht informatie te verspreiden aan een publiek dat daar niet om gevraagd heeft. Hierna vindt u een aantal richtlijnen voor een verantwoord beheer van een mailinglijst. De tekst is een vertaling door XS4ALL van 'Guidelines for proper mailing list management' van het origineel, opgesteld door het Mail Abuse Prevention System

Confirmed opt-in

Belangrijkste afspraak is het gebruik van 'confirmed opt-in'. Dit betekent dat alleen berichten worden verzonden aan degenen die zich hebben geabonneerd en die aanmelding daarna via een e-mail hebben bevestigd. Dit voorkomt dat iemand zich ongevraagd op een mailinglijst abonneert.

De regels en werking van opt-in staan onder andere op wikipedia beschreven.

Veelgestelde vragen spamfilter

Wat is een spamfilter?
Kan ik met een mailbox inloggen en het spamfilter activeren?
Hoe werkt het XS4ALL Spamfilter?
Ben ik verzekerd van het feit dat ik geen spam meer krijg met deze spamfilter?
Kan ik op kenmerken gefilterde spam niet blokkeren?
Kan ik spam van een specifieke afzender laten tegenhouden?
Werken de XS4ALL spamfilters ook voor doorgestuurde e-mail?
Hoe verplaats ik een foutief als spam gefilterde e-mail naar de normale mailbox?
Ik krijg de laatste tijd meer spam binnen dan normaal, wat kunnen jullie eraan doen?
Ik heb een e-mailadres (of heel domein) aan de greenlist toegevoegd, waarom wordt het toch gefilterd?
chevron-down