E-mail

Wat doet XS4ALL tegen spam


Spam zorgt voor veel overlast op de mailservers en systemen van XS4ALL. Daarbij zien we spam als een inbreuk op de privacy van onze klanten. Via wettelijke en technische maatregelen bestrijdt XS4ALL spam en de verspreiders ervan.

Spamverbod

In artikel 5.8 van de Algemene Voorwaarden van XS4ALL is opgenomen dat spam verspreiden vanaf of via het XS4ALL-netwerk verboden is. Of dit gebeurt via e-mail of nieuwsgroepen, via XS4ALL of een andere provider, is niet van belang. Bij overtreding van dit verbod behoudt XS4ALL zich het recht voor direct maatregelen te treffen.

Elke klacht over spammende klanten wordt serieus genomen. Een spammende XS4ALL-klant krijgt direct een waarschuwing. Notoire spammers worden onvoorwaardelijk afgesloten.

Technische maatregelen

  • Bij XS4ALL is e-mailen vanaf een niet-bestaand adres onmogelijk. Om misbruik van de mailservers te voorkomen, moeten abonnees die geen internetverbinding via XS4ALL hebben, eerst correct inloggen op de SMTP-server om e-mail te mogen versturen. Zie hiervoor ook de 

  • Het  zorgt er voor dat inkomende spam in een aparte mailbox terecht komt.

chevron-down