Beveiliging

Wat doet XS4ALL tegen computerinbraak?


XS4ALL beschouwt een poortscan als de aankondiging van een inbraak. Het verbod op poortscannen is daarom opgenomen in de Algemene Voorwaarden. XS4ALL houdt haar netwerk in de gaten en grijpt zonodig in.

Waarschuwing

XS4ALL stuurt eventuele waarschuwingen over internetmisbruik altijd per e-mail naar uw beheeraccount. Ook wanneer XS4ALL constateert dat uw systeem misbruikt wordt, ontvangt u een waarschuwing. Constateert XS4ALL dat uw computer overlast veroorzaakt, dan kan XS4ALL tijdelijk uw verbinding blokkeren. Dit om het netwerk en uw computer te beschermen tegen verder misbruik. Deze beperking blijft van kracht totdat u de nodige maatregelen heeft genomen en de overlast is gestopt. Secure Webmail is altijd bereikbaar via https://webmail.xs4all.nl?org=website, ook wanneer XS4ALL eventueel uw internetverbinding blokkeert.

chevron-down