Beveiliging

Wat gebeurt er bij internetmisbruik?


XS4ALL onderneemt direct actie zodra er misbruik is geconstateerd bij een abonnee. XS4ALL neemt klachten over abonnees zeer serieus. Zodra een klacht gegrond blijkt, neemt XS4ALL direct maatregelen om de overlast en schade te beperken.

Waarschuwing

Abonnees die schade of overlast veroorzaken, ontvangen van XS4ALL een e-mail met een waarschuwing. De e-mail bevat instructies over wat de abonnee kan doen om het internetmisbruik te stoppen.

Klachten

Heeft u een klacht over spam van of hacking door XS4ALL-klanten dan kunt u terecht bij veiligheid@xs4all.nl.
Heeft u een klacht over uitingen op websites van XS4ALL-klanten dan kunt u terecht op:
www.xs4all.nl/overxs4all/contact/juridisch.

Verbinding geblokkeerd

Indien u een vangpagina treft in uw webbrowser, zie Pagina blokkade

Indien u geen vangpagina treft maar wel een gedeeltelijke blokkade ervaart op uw verbinding, zie Ontfilteringsformulier

Beheeraccount

Als XS4ALL uw verbinding gedeeltelijk heeft geblokkeerd, ziet u dit direct in uw browser. Ook stuurt XS4ALL eventuele waarschuwingen altijd per e-mail naar het beheeraccount van uw abonnement. Dit is uw oorspronkelijke loginnaam, die gekoppeld is aan uw relatienummer. Lees dus, naast uw zelf aangemaakte e-mailadressen en mailboxen, ook de e-mail die op uw adres loginnaam@xs4all.nl bezorgd wordt. Dit kan altijd via Secure Webmail.

Security Support

Bij overlastproblemen vanwege internetmisbruik, bijvoorbeeld door een virus, spam, een trojan of phishing. Security Support is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar via veiligheid@xs4all.nl.chevron-down