Internet

Wat is een IS/RA punt en waar vind ik deze?


Het IS/RA punt is het eerste aansluitpunt waar u zelf iets kan aansluiten of inpluggen, opgeleverd door KPN of destijds PTT. Met aansluiten wordt ook bedoeld een kabel doorknippen en er zelf stekkertjes aanknijpen.

Een IS/RA punt kan bij ADSL een echt IS/RA punt in de meterkast, kruipruimte dan wel gang of woonkamer zijn, maar ook een wandcontactdoos. Meestal bevind het IS/RA punt zich in de meterkast. Tot ongeveer 1980 plaatste de PTT het IS/RA punt zo dicht mogelijk bij de straat. Het IS/RA punt kan ook omschreven worden als de scheiding tussen het telefoonnet en de ADSL apparatuur bij u thuis.

Op deze plekken kunt u doorgaans het Is/ra punt vinden:

  • Meterkast

  • Kruipruimte

  • Woonkamer

  • Gang

  • Of het punt in huis het dichtste bij de straat, bijvoorbeeld onder de vensterbank.chevron-down