Hosting

Hoe maak ik een homepage?


Zelf een homepage maken

U kunt zelf een homepage maken door in een teksteditor een pagina samen te stellen uit HTML-codes. Deze 'rauwe' manier van HTML-pagina's maken vereist enige kennis van de programmeertaal HTML. Uiteraard komt u ook een heel eind als u een goede handleiding gebruikt.

Ook kunt u een pagina maken in een speciale HTML-editor. Beide methoden worden op deze pagina behandeld.

Een heel simpel voorbeeld van HTML-code:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Titel van de pagina</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>De kop van de pagina</H1>
<p>Eerste alinea</p>
<H2>Een subkop</H2>
<p>Tweede alinea</p>
</BODY>
</HTML>


Als u bovenstaande code kopieert en als index.html bewaart, heeft u een pagina. Er zijn talloze bruikbare HTML-handleidingen op internet te vinden. Bij het World Wide Web Consortium vindt u een goede beginnershandleiding.

Een HTML-editor wordt ook wel WYSIWYG-programma genoemd. WYSIWYG is een afkorting voor 'What You See Is What You Get'. Dat betekent dat u de pagina maakt en dat het programma bij die indeling de juiste HTML-code verzorgt. U hoeft zich dus niet te bekommeren over de HTML-code. Er zijn diverse HTML-editors te vinden, kijk eens bij Tucows voor Windows of Macupdate.com voor Mac OS X. U kunt ook Microsoft FrontPage gebruiken als editor, hierbij zijn wel een aantal veelvoorkomende problemen.

Tot slot, nog een aantal belangrijke tips:

Beginpagina

De eerste pagina van uw homepage noemt u index.html (met kleine letters). Deze naam ligt vast, omdat de server altijd eerst kijkt of dit bestand in de opgegeven directory aanwezig is. Is dit bestand er niet, dan geeft de browser zelf een index weer: een lijst aanwezige bestanden en subdirectories. Vindt de server uw index-pagina, dan wordt die weergegeven.

Voorbeeld:
U bezoekt, in uw browser, de pagina http://annabel.home.xs4all.nl. De browser kijkt in de WWW-directory van de folder annabel. Als annabel een index.html gemaakt heeft, dan geeft
de browser deze pagina weer. Heeft ze geen index.html, maar wel bestanden in haar WWW-directory, dan ziet u een lijst met deze bestanden. Heeft ze tot slot helemaal geen WWW-directory, dan vertelt de browser u dat de pagina niet gevonden kan worden.

Submappen

In de WWW-directory kunt u zoveel subdirectories maken als u zelf wilt. Voor elke subdirectory geldt het principe van de index.html . Zet u in een subdirectory een index.html, dan zal de browser ervan uitgaan dat dat als startpunt van die subdirectory geldt.

Voorbeeld

Maak in uw WWW-directory een folder 'test'. Zet hierin een pagina met de naam index.html. Ga nu in uw browser naar het adres http://annabel.home.xs4all.nl/test/. U ziet dat de pagina index.html automatisch weergegeven wordt. Hernoem nu dezelfde index.html naar test.html. Ga weer naar het adres http://annabel.home.xs4all.nl/test/. Nu krijgt u de melding dat deze pagina niet bestaat. Ga nu naar het adres http://annabel.home.xs4all.nl/test/test.html. Nu wordt de pagina wel weergegeven.

Hoofdletters en kleine letters

Let bij het maken van een homepage nauwkeurig op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Zet u bijvoorbeeld in uw WWW-directory een folder die tEsT heet, met HTML-pagina's erin, dan kunt u deze folder in uw browser ook alleen maar zien als u die aanroept met
http://annabel.home.xs4all.nl/tEsT.

Links die kunnen helpen bij het maken van een website:

chevron-down