E-mail

E-mail instellen op shell met mutt/alpine


Verbinden met de shell

Naast de reguliere e-mailprogramma's, kunt u ook e-mail ontvangen en versturen op onze shellserver: shell.xs4all.nl. U kunt hiervoor niet meer gebruik maken van Maildir, maar u kunt verbinden met de IMAP-server. Eerst dient u eenmalig toegang tot de shellserver in te schakelen. Daarna kunt u inloggen met een SSH-programma. Hier leest u hoe u dit doet voor Windows en macOS.

Mutt

U dient uw .muttrc aan te passen met onderstaande instellingen. Voeg dan wel uw eigen gebruikersnaam, e-mailadres en naam toe:

set imap_user = "gebruikersnaam"
set smtp_url = "smtp://smtp.xs4all.nl:25/"
set from = "gebruikersnaam@xs4all.nl"
set realname = "Uw Naam"
set folder = "imaps://imap.xs4all.nl:993"
set spoolfile = "+INBOX"
set record="+Sent"
set postponed="+Drafts"
set trash="+Trash"

Hierna kunt u als vanouds mailen via mutt. Om op de IMAP-server in te loggen zal u nu wel gevraagd worden om een wachtwoord in te voeren. Wij raden u aan deze in verband met de veiligheid niet op te slaan.

Alpine

Het mailprogramma alpine gebruikt normaal gesproken al de juiste instellingen. Na de eerste keer verbinden, wordt automatisch imap.xs4all.nl via SSL/TLS geselecteerd.

chevron-down