Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Bestand per link delen


Om een specifiek bestand te delen kunt u een link aanmaken die direct naar een bestand verwijst. Op deze pagina staat hoe een link kan worden aangemaakt en gedeeld.

  • Klik met de rechtermuisknop op de map of op het bestand
  • Selecteer Koppeling om te delen aanmaken

  • Er verschijnt een pop-up. Hierin kunt u de link kopieren of per e-mail verzenden
  • Geef aan hoe lang de link geldig moet zijn en of een wachtwoord verplicht is
  • Klik op Klaar om de instellingen op te slaan en de link te delen