Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Toegang verlenen


U kunt bestanden met derden delen door hen toegang te geven. Dit kan voor een gedeelte van de bestanden die u heeft ge-upload maar ook voor alle bestanden. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u toegang verleend aan deze personen.

  • Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map waar u de toegangsrechten voor wilt instellen
  • Kies daarna voor Rechten / Mensen uitnodigen
  • Als u deze rechten toekent aan de map Mijn bestanden, dan deelt u al uw mappen met deze personen.


  • Er verschijnt een pop-up waarin u een e-mailadres kunt invullen of kunt kiezen uit het adressenboek
  • Klik op het adressenboekicoon om het adressenboek te openen
  • Vink de e-mailadressen aan van de gebruikers die u wilt uitnodigen
  • Klik op Selecteer om deze op te slaan
  • Klik daarna op de knop Delen
  • Drive verstuurt een uitnodiging per e-mail naar de gekozen gebruikers