Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Ik heb geen geluid

Heeft uw televisie geen geluid? Doorloop onderstaande stappen totdat het probleem is opgelost.

Stap 1: Controleer het volume

Controleer of de afstandsbediening correct werkt. Vervang eventueel de batterijen als dat niet het geval is.

Gebruik de originele afstandsbediening van uw televisie om het geluid harder te zetten. U kunt het volume via het televisietoestel zelf harder zetten.

Indien u de TV-ontvanger via HDMI of audio-uit op een versterker of Home Cinema Set heeft aangesloten gebruikt u de afstandsbediening van uw versterker of Home Cinema Set om het geluid harder te zetten.

Is het probleem hiermee nog niet opgelost? Ga dan door met Stap 2: Controleer of er een storing is.

Stap 2: Controleer of er een storing is

Controleer hier of er TV storingen zijn voor uw gebied.

Is er geen storing? Ga dan door met Stap 3: Controleer kanalen.

Stap 3: Herstart de TV-ontvanger

 1. Haal de stekker van de TV-ontvanger uit het stopcontact
 2. Wacht 10 seconden
 3. Steek de stekker weer in het stopcontact

Is het probleem hiermee nog niet opgelost? Ga dan door met Stap 4: Controleer bekabeling.

Stap 4: Controleer bekabeling

Geluid via de televisie

Controleer of de kabels op de volgende manier zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de SCART- of de HDMI-kabel stevig op de poort zit aangesloten.

Geluid via de versterker of Home Cinema Set

Controleer of de kabels op de volgende wijze zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de kabels stevig op de poorten zijn aangesloten.

Analoog audio uit

 1. Zorg dat de audiokabel op het aansluitpunt van de TV-ontvanger is aangesloten.
 2. Zorg dat het andere uiteinde op bijbehorende audio-aansluitpunten van uw versterker is aangesloten. Deze aansluitpunten kunnen de volgende benamingen hebben:
  AUX / CD / TAPE / TV / VCR / MD / DVD / DAT / TUNER
 3. Zorg dat geluidsingang met dezelfde naam op uw versterker is geselecteerd.


Digitaal audio uit (TOSLINK)

 1. Zorg dat de TOSLINK kabel op aansluitpunt OPTICAL van de TV-ontvanger is aangesloten.
 2. Zorg dat het andere uiteinde op het bijbehorende TOSLINK aansluitpunt van uw versterker is aangesloten.
 3. Zorg dat de juiste geluidsingang op uw versterker is geselecteerd.

Audio en video via HDMI

Zorg dat de versterker rechstreeks met uw televisie en TV-ontvanger is verbonden.

 1. De TV-ontvanger moet via een HDMI-kabel op de HDMI-in poort van de versterker zijn aangesloten
 2. De televisie moet via een tweede HDMI-kabel op de HDMI-out poort van de versterker zijn aangesloten.

Is het probleem hiermee nog niet opgelost? Ga dan door met Stap 6: Reset de TV-ontvanger.

Stap 5: Reset de TV-ontvanger

 • Druk op menu van de witte afstandsbediening

 • Ga naar Instellingen, druk op OK.

 • Toets de pincode in als hierom wordt gevraagd

  • Bent u uw pincode kwijt? Ga naar Mijn XS4ALL om deze gegevens in te zien

 • Druk nu 2x op de gele knop van de witte afstandsbediening

 • Zet nu beide opties op Ja doormiddel van de pijltjes toets op de afstandsbediening en druk OK

 • Selecteer Bewaar instellingen en druk op OK

 • Kies Ja om door te gaan.

 • De televisie ontvanger zal herstarten.