Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

TV en afstandsbediening afstemmen

Optie 1: TV-code zoeken op basis van merkcode van u televisie

 • Zoek de merkcode van uw tv op in de TV-code lijst.pdf. Indien bij uw merk geen merkcode staat, ga dan verder met optie 2: Tv-code handmatig invoeren.
 • Start de programmeermodus door de [MENU]-knop en de (groene) [STOP]-knop tegelijk ca. 2 seconden ingedrukt te houden. Het controlelampje op de afstandsbediening knippert twee keer en u kunt de toetsen loslaten.
 • Druk binnen 10 seconden na vorige stap de code '003' in met behulp van de toetsen [0]-[9].Het controlelampje knippert twee keer ten teken dat de code is geaccepteerd.
 • Druk de 3-cijferige merkcode van de merknaam van uw tv-toestel in met behulp van de toetsen [0]-[9].Het controlelampje knippert twee keer ten teken dat de merkcode is geaccepteerd.
 • Richt de afstandsbediening op uw tv-toestel en houd de [STANDBY]-toets (links boven) ingedrukt. Het zoeken naar een geschikte tv-code is nu gestart. Houd weer de linker [STANDBY]-toets ingedrukt totdat uw tv-toestel op stand-by gaat.
 • Zodra uw tv-toestel op stand-by gaat, laat u de linker [STANDBY]-toets en drukt u op [OK]. Het controlelampje knippert twee keer en de gevonden tv-code is opgeslagen.
 • Zet uw tv-toestel weer aan en op het AV-kanaal (gebruik hiervoor indien nodig de afstands- bediening van uw tv-toestel).
 • Probeer nu of de volumetoetsen (zijkant afstandsbediening), de STIL-toets (mute) en AV-toets werken op uw tv-toestel. Als één van de toetsen niet werkt, kunt u de stappen a-f herhalen, het zoekproces zal starten bij de laatst opgeslagen tv-code. Als alle tv-codes zijn geprobeerd, knippert het controlelampje vijf keer snel, het zoeken op merkcode zal vervolgens worden beëindigd.
 • Mocht het niet lukken dan kunt u de afstandsbediening op deze manier afstemmen op uw tv-toestel, dan kunt u gebruik maken van 'Optie 2: Tv-code handmatig invoeren'.

Optie 2: TV-code handmatig invoeren

 • Zoek het merk van uw tv-toestel op in de TV-code lijst.pdf. Naast de merknaam staan verschillende 3-cijferige tv-codes. Houd deze tv-codes bij de hand.
 • Start de programmeermodus door de [MENU]-knop en de (groene) [STOP]-knop tegelijk ca. 2 seconden ingedrukt te houden. Het controlelampje op de afstandsbediening knippert twee keer en u kunt de toetsen loslaten.
 • Druk binnen 10 seconden na vorige stap (een van) de 3-cijferige tv-code(s) die op de lijst staat achter de merknaam van uw tv-toestel  in met behulp van de toetsen [0]-[9].Het controlelampje knippert twee keer ten teken dat de code is geaccepteerd.
 • Richt de afstandsbediening op uw tv-toestel en druk de [STANDBY]-toets (links boven). Als de juiste tv-code is ingevoerd, dient de tv in stand-by te gaan, ga dan door met stap e. Als uw tv-toestel niet op stand-by gaat, dienen de stappen herhaald te worden met de andere 3-cijferige tv-codes die achter de merknaam van uw tv-toestel staan vermeld. Staan er geen andere tv-codes achter de merknaam van uw tv-toestel, dan kunt u gebruik maken van 'Optie 3: Uitgebreid zoeken naar tv-code'.
 • Zet uw tv-toestel weer aan en op het AV-kanaal (gebruik hiervoor indien nodig de afstands- bediening van uw tv-toestel).
 • Probeer nu of de volumetoetsen (zijkant afstandsbediening), de STIL-toets (mute) en AV-toets werken op uw tv-toestel. Als één van deze toetsen niet werkt, kunt u de stappen a-d herhalen en een andere tv-code invoeren.
 • Mocht het niet lukken uw tv-toestel op deze manier af te stemmen op de afstandsbediening, dan kunt u gebruik maken van 'Optie 3: Uitgebreid zoeken naar tv-code'.

Optie 3: Automatisch naar alle codes laten zoeken

 • Start de programmeer-modus door de [MENU]-knop en de (groene) [STOP]-knop tegelijk ca. 2 seconden ingedrukt te houden.  Het controlelampje op de afstandsbediening knippert twee keer en u kunt de toetsen loslaten.
 • Druk binnen 10 seconden na vorige stap de code '001' in met behulp van de toetsen [0]-[9].Het controlelampje knippert twee keer ten teken dat de code is geaccepteerd.
 • Richt de afstandsbediening op uw tv-toestel en houd de [STANDBY]-toets (links boven) ingedrukt.Het zoeken naar een geschikte tv-code is nu gestart. Houd de [STANDBY]-toets ingedrukt totdat uw tv-toestel op stand-by gaat. Dit kan enkele seconden tot minuten duren.
 • Zodra uw tv-toestel op stand-by gaat, laat u de [STANDBY]-toets los en drukt u op [OK]. Het controlelampje knippert twee keer en de tv-code is opgeslagen.
 • Zet uw tv-toestel weer aan en op het AV-kanaal (gebruik hiervoor indien nodig de afstandsbediening van uw tv-toestel).
 • Probeer nu of de volumetoetsen (zijkant afstandsbediening), de STIL-toets (mute) en AV-toets werken op uw tv-toestel. Als één van de toetsen niet werkt, kunt u de stappen a-f herhalen, het zoekproces zal starten bij de laatst opgeslagen tv-code. Als alle tv-codes zijn geprobeerd, knippert het controlelampje vijf keer snel, het zoeken op merkcode zal vervolgens worden beëindigd.

Kort model afstandsbediening