Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Verbinding maken - Windows 7

Zorg dat de Mobiele Wifi verbonden is het met het draadloze netwerk


Klik links onderin op het Windows logo 
Klik op Configuratiescherm


Klik op 'Netwerk en internet'


Klik op 'Verbinding met een netwerk maken'. Er opent zich nu een venster rechts onderin het scherm.


Selecteer de Mobiele WiFi uit de lijst en kies voor verbinding maken.


Vul de sleutel in die bij uw Mobiele WiFi hoort. 
Klik op OK. 
De sleutel vindt u terug aan de binnenkant van het klepje van de Mobiele WiFi


Er wordt nu verbinding gemaakt met de Mobiele WiFi.


U krijgt rechts onderin te zien dat de verbinding tot stand is gekomen.