Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

IPv4 Subnet instellen op de FRITZ!Box

Vul in de adresbalk van uw webbrowser http://192.168.178.1 of http://fritz.box in en druk op enter.Zorg dat View op Advanced staat: Fritzbox 73xx - Expert Mode / View Advanced.

Ga naar: Home Network (submenu Network).

Klik op de tab Network Settings --> knop IPv4 Addresses.Scoll een stukje naar beneden en druk op de knop IPv4 Addresses.Onderin staat Public IPv4 subnet.Vul achter Prefix het IP-adres dat de FRITZ!Box moet krijgen in (standaard het eerste IP uit de Host Range maar dit hoeft niet).

Vul achter Network mask de juiste subnetmasker in (Netmask via subnetcalc).

Druk op OK om de instellingen op te slaan.