Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Bedraad netwerk instellen (Windows Vista)

 • Ga naar 'Start'
 • 'Configuratiescherm' (Control Panel)
 • Klik op 'Klassieke weergave' (Classic View)
 • Klik op 'Netwerkcentrum' (Network and Sharing Center)

Klik op 'Netwerkverbindingen beheren' (Manage network connections)


 • Selecteer 'LAN verbinding' (Local Area Connection)
 • Klik op uw rechtermuisknop en klik op 'Eigenschappen' (Properties)

 • Selecteer onder het tabblad 'Networking' 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)'
 • Klik op 'Eigenschappen' (Properties)

 • Zet een stipje bij 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen' (Obtain an IP address automatically)
 • Zet een stipje bij 'De volgende DNS-server adressen gebruiken' (Use the following DNS server addresses)

Klik nu op het tabblad 'Alternatieve configuratie' (Alternate Configuration)


 • Zet een stipje bij: 'Automatisch persoonlijk IP-adres laten toekennen' (Automatic private IP address)
 • Klik op het tabblad 'Algemeen' (General)
 • Klik op het tabblad 'Geavanceerd' (Advanced)
 • Klik vervolgens op het tabblad: 'IP Instellingen' (IP Settings)

 • Controleer of daar onder de groep 'Standaardgateways' (Default gateways) vermeldingen staan. Klik zonodig elke vermelding aan en druk bij elke vermelding op de knop 'Verwijder' (Remove),
 • Klik vervolgens op het tabblad 'DNS'

 • Controleer of daar onder de groep 'DNS-serveradressen, in volgorde van gebruik' (DNS server addresses, in order of use) vermeldingen staan. Klik zonodig elke vermelding aan en druk bij elke vermelding op de knop 'Remove'.
 • Druk nu op 'OK' en nogmaals op 'OK'. De netwerkinstellingen zijn nu geconfigureerd.