Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Reset procedures

Via de telefoon

Sluit een (DTMF geschikt) telefoontoestel aan op de FON1- of FON2-poort van het modem en bel naar het volgende nummer: #991*15901590* Na ongeveer 30 seconden zullen alle lampjes op het modem even gaan knipperen en is het modem gereset.

Alle instellingen die u ooit in het modem heeft aangebracht zijn nu verwijderd en alle standaard waardes zijn nu hersteld. Dit betekent dat u de instellingen voor uw internetverbinding opnieuw dient in te voeren. Dit staat op deze pagina uitgelegd.

Via de interface (zonder wachtwoord/wachtwoord is bekend


Ga naar http://192.168.178.1 of http://fritz.box.Achtereenvolgens op Settings -> Advanced Settings -> System -> Reset


  • Klik daarna op het tabblad 'Factory Settings'
  • Klik op de knop 'Restart FRITZ!Box and Restore Factory Settings'


Klik op in het waarschuwingsvenster op OK.

Ongeveer 1 a 2 minuten later is het modem gereset en kan deze opnieuw ingesteld worden. Alle instellingen die u ooit in het modem heeft aangebracht zijn nu verwijderd en alle standaard waardes zijn nu hersteld. Dit betekent dat u de instellingen voor uw internetverbinding opnieuw dient in te voeren. Dit staat op deze pagina uitgelegd.


Via de interface (beveiligd met wachtwoord)

  • Trek de adapter van de FRITZ!Box uit het stopcontact.
  • Ga binnen 10 minuten nadat het modem is herstart naar de modempagina: http://192.168.178.1 ofhttp://fritz.box
  • Je zal dan het welkomst scherm krijgen. Klik dan op 'here'.


Klik dan in het nieuwe scherm op de knop: 'Restore Factory Settings'Klik in de pop-up op de knop 'OK'.

Ongeveer 1 a 2 minuten later is het modem gereset en kan deze opnieuw ingesteld worden. Alle instellingen die u ooit in het modem heeft aangebracht zijn nu verwijderd en alle standaard waardes zijn nu hersteld. Dit betekent dat u de instellingen voor uw internetverbinding opnieuw dient in te voeren. Dit staat op deze pagina uitgelegd.