Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Instellen tijdsfilters

Het is mogelijk om uw Fritz!Box in te stellen om beperkt gebruik te kunnen maken van internet. Dit kan bijvoorbeeld om een restrictie van een X aantal uur per dag te kunnen internetten. Ook is het mogelijk om een 'tijdsraam' per dag in te stellen. Dit wordt vooral gebruikt om kinderen bijvoorbeeld op tijd te laten slapen of een urenbeperking op te leggen zodat er ook nog huiswerk gemaakt wordt.

U doet dit via uw modem; bereikbaar via https://fritz.box

Ga in het menu naar Internet > Filters

NB: Let op dat, indien u graag wil dat onderstaande gehandhaafd wordt, alleen de beheerder van het modem toegang heeft door een wachtwoord in te stellen op de interface van de Fritz!Box (via System > Fritz!Box Users)

Vanuit hier kunt u het apparaat kiezen dat u beperkingen zou willen opleggen. Klik vervolgens op het icoontje met het blaadje en het potlood aan de rechterkant van het overzicht.

Vervolgens kunt u kiezen in welke tijdsvakken gebruik gemaakt mag worden van internet:

U kunt vervolgens het tijdsraam en de hoeveelheid van tijd instellen, zie onderstaand voorbeeld

Als u dit vervolgens heeft ingesteld ziet u in het modem de volgende weergave (als u met uw muis over de blauwe balk gaat, kunt u inzien hoeveel tijd er reeds gespendeerd is, en hoeveel er is ingesteld.

Als de tijd 'verbruikt' is, dan ziet de eindgebruiker de volgende melding: