Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

SSH onder windows

SSH (shell) kan voor verschillende mogelijkheden gebruikt worden, denk hierbij aan irssi, cronjobs, SSH tunnels, etc.

Dit is de standaardconfiguratie voor SSH programma's onder Windows. In het voorbeeld hebben wij het programma Putty gebruikt, dit kunt u hier downloaden. U kunt alleen op de shell server van XS4ALL inloggen met uw beheeraccount, niet met zelf aangemaakte mailboxen.


Om een connectie te maken met een van de publieke machines stelt u het beginscherm van Putty als volgt in. Bij 'Host Name' vult u wh-shell.xs4all.nl in. De optie 'SSH' moet aangevinkt staan, om een secure verbinding tot stand te brengen.

In feite kunt u nu, door op 'Open' te klikken, wh-shell.xs4all.nl al bereiken. U krijgt dan echter wel een klein scherm. Dit past u aan onder het kopje Window.


Het formaat van het scherm kunt u hier wijzigen. 'Rows' geldt voor de hoogte van het scherm, 'Columns' voor de breedte. Als u hier de grootte heeft aangepast dient u terug te gaan naar het kopje 'Session'. Alleen vanaf hier kunt u een sessie openen.


Heeft u opdracht gegeven een SSH sessie te openen, dan krijgt u het volgende scherm. Bij 'login as:' typt u uw loginnaam. Na op enter gedrukt te hebben wordt u gevraagd om uw wachtwoord (password). Wat u achter de password prompt tikt ziet u niet verschijnen, zelfs de cursor zal niet bewegen. Wanneer u op enter drukt zal het wachtwoord wel naar de server gestuurd worden.