Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Veelgestelde vragen over UNIX

Wat is UNIX?

Unix is een besturingssysteem, dat bij uitstek geschikt is voor meerdere processen tegelijkertijd. Omdat het erg stabiel en heel specifiek te configureren is, wordt het vaak gebruikt om meerdere personen tegelijk op te laten werken. Daarom wordt UNIX ook wel een 'multi-user systeem' genoemd. Veel servers, bijvoorbeeld bij internetproviders, draaien op een UNIX-besturingssysteem. Linux en Mac OS X zijn voorbeelden van UNIX besturingssystemen op kleinere schaal. 
XS4ALL stelt twee publieke UNIX machines beschikbaar, waar alle abonnees gebruik van kunnen maken. Dit zijn xs3.xs4all.nl en xs2.xs4all.nl, te bereiken via shell.xs4all.nl. Heeft u een UNIX website dan kunt u gebruik maken van wh-shell.xs4all.nl. Om op die computers te kunnen werken, dient u in te loggen op een van die systemen.

Hoe kan ik inloggen?

U hebt twee dingen nodig om in te kunnen loggen op een van de publieke machines:
- een abonnement bij XS4ALL
- een SSH-programma 
Bij sommige besturingssystemen wordt een SSH-programma meegeleverd. Bij Mac OS X en Linux is dit het geval. Bij de meeste Windows-varianten dient u een speciaal SSH-programma te downloaden. XS4ALL heeft een overzicht van verschillende SSH-programma's

Wat is mijn homedirectory?

Wanneer u inlogt op het UNIX-systeem komt u meteen in uw eigen homedirectory terecht. Het volledige pad van uw homedirectory is: /home/eerste letter/loginnaam. Met 'eerste letter' wordt de eerste letter van uw loginnaam bedoeld. De loginnaam deesje heeft dus de homedirectory: /home/d/deesje. 
Wilt u dit testen, geef dan op een publieke machine het commando pwd. Hiermee krijgt u het pad te zien van waar u zich op dat moment bevindt. 
Met het commando ls kunt u zien welke bestanden en subdirectory's er in die directory staan. Het commando cd <directory> gebruikt u om naar een andere directory te gaan.


loginnaam@xs3:~% pwd
/home/l/loginnaam

loginnaam@xs3:~% ls
WWW mail

loginnaam@xs3:~% cd WWW

loginnaam@xs3:~/WWW%


Wat kan ik doen met mijn homedirectory?

De homedirectory is uw ruimte op het UNIX-systeem waar u uw eigen bestanden neer kunt zetten. Dit kunt u doen door deze bestanden ter plekke zelf te schrijven met een texteditor als joe of pico. 
Een andere manier is door gewoon bestanden die u op uw computer hebt, naar de publieke machine te verplaatsen door middel van een SFTP-programma. Met deze laatste manier hebt u geen UNIX-kennis nodig, dat gaat namelijk via een grafisch programma.

Omdat de publieke machines dag en nacht bereikbaar zijn, kunt u overal en altijd bij de bestanden die u in uw homedirectory zet. Het enige wat u nodig hebt, is een computer met internettoegang, en natuurlijk een SSH- of SFTP-programma om connectie te maken met de publieke machines. De bestanden van uw homepage komen ook in uw homedirectory te staan (in de subdirectory WWW).

Sommige abonnees geven er de voorkeur aan om hun e-mail te lezen en op te slaan op het UNIX-systeem van XS4ALL: in hun eigen homedirectory.

Welke commando's kent UNIX?

De onderstaande commando's kunt u intypen op de UNIX-prompt. Wilt u meer weten over een bepaald commando, dan kunt u altijd de 'manual' lezen door het commando man <commando> te geven. Het commando man cd geeft bijvoorbeeld de hele omschrijving van het commando cd met alle mogelijkheden.

mutt
Indien u dit commando geeft, dan wordt het e-mailprogramma mutt gestart. Hiermee kunt u dus uw e-mail lezen en bewerken (schrijven, bouncen, forwarden, enzovoorts) op de server van XS4ALL. Zie verder: Mail instellen op de shell.

alpine
Dit is ook een e-mailprogramma. Pine is iets makkelijker in gebruik, maar heeft minder opties dan mutt.  Zie verder: Mail instellen op de shell.

cd
Hiermee kunt u van directory veranderen. Geef ook de directory op waar u naar toe wilt. Bijvoorbeeld cd WWW brengt u naar de WWW-directory.

ls
Hiermee vraagt u de inhoud van de huidige directory op. Dit commando geeft de bestanden en subdirectory's weer. Er zijn echter ook verborgen bestanden. Met de optie -a krijgt u die ook te zien. De optie -l geeft u een uitgebreide versie, met onder andere de bestandpermissies en de eigenaar van de bestanden. Gecombineerd geeft dat het commando: ls -la

du
Du staat voor Disk Usage. Dit commando geeft een lijst van de bestanden en subdirectory's met de grootte in kilobytes.

rm
Met dit commando kunt u een bestand verwijderen. Bijvoorbeeld rm <bestandsnaam>

mkdir
Hiermee maakt u een nieuwe (sub)directory aan. Geef na 'mkdir' de naam van de directory, bijvoorbeeld mkdir nieuwedir

cp
Om een bestand te kopieren. U geeft eerst het bestand aan dat u wilt kopieren en daarna de naam die de kopie moet dragen. Bijvoorbeeld cp bestand bestandkopie

mv
Hiermee kunt u een bestand naar een andere directory verplaatsen of het bestand hernoemen. Bijvoorbeeld mv index.html WWW/index.html verplaatst het bestand 'index.html' naar de subdirectory 'WWW'. Als u het commando mv index.html index2.html hernoemt het bestand 'index.html' naar 'index2.html'.

genpasswd.safe 
Dit commando genereert een wachtwoord voor u, dat door XS4ALL veilig bevonden is.

passwd
Het commando om uw wachtwoord te veranderen. Eerst wordt u gevraagd het oude wachtwoord in te typen. Hierna kunt u een nieuw wachtwoord opgeven.

more
More geeft in feite een bestand weer, zonder dat bestand daadwerkelijk te openen. Gebruik: more <bestandsnaam>

pico
Pico is een texteditor onder UNIX. U kunt dus een bestand schrijven of aanpassen met pico. Geef achter pico de bestandsnaam op. Wanneer het opgegeven bestand nog niet bestaat, wordt het vanzelf aangemaakt door pico.

chmod
Met dit commando kunt u de permissies (rechten) van een bestand wijzigen. Kijk voor uitgebreide uitleg en instructies in de chmod FAQ.

Wat zijn bestandspermissies?

Bestandspermissies geven aan welke rechten u en andere bezoekers van het UNIX-systeem hebben op een bepaald bestand. Sommige bestanden zullen alleen door uzelf mogen worden gelezen, zoals persoonlijke teksten die in uw homedirectory staan. Andere bestanden mogen misschien door de hele wereld gelezen worden, zoals uw homepage. Zo kunt u alle bestanden in uw homedirectory voorzien van permissies die bepalen in hoeverre het gelezen, bewerkt of uitgevoerd mag worden.

De permissies zijn gespecificeerd voor:

* de eigenaar van het bestand

* de groep gebruikers waartoe de eigenaar behoort

* alle andere gebruikers van het systeem

De permissies kunnen zijn:

* r van 'readable': het bestand of de directory mag gelezen worden

* w van 'writeable': het bestand of de directory mag bewerkt worden

* x van 'executable': het bestand of de directory mag 'uitgevoerd' worden 

Voor een bestand is dit alleen van belang als het een programmaatje is en voor een directory betekent het dat die directory toegankelijk is. Met andere woorden: met het commando cd is er toegang tot de directory.

Permissies en bestandsrechten komen uitvoerig aan de orde in de chmod-FAQ