Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Veelgestelde vragen over statistieken

Wat zijn de WWW-statistieken?

De webserver van XS4ALL houdt precies bij welke webpagina's en bestanden opgevraagd worden en door wie. Dit geldt niet alleen voor de website van XS4ALL zelf, maar voor alle homepages en websites bij XS4ALL. Klanten van XS4ALL kunnen deze informatie gebruiken om statistieken te laten genereren over hun eigen webpagina's, waaruit blijkt welk bestand hoeveel keer is opgevraagd. Hierdoor kunt u een beeld krijgen van de populariteit van uw homepage en tegelijkertijd het, door uw webpagina's, gegenereerde dataverkeer in de gaten houden.

Wat zijn hits?

Elk bestand dat door de webserver wordt doorgegeven, telt als een hit. Als een webpagina met drie plaatjes wordt opgevraagd, genereert dat vier hits. Een enkele bezoeker kan zodoende vele hits genereren.

Hoe werkt dit statistiekensysteem?

In de WWW- of htdocs-map (of directory) op de XS4ALL-server wordt een instructie-bestand gezet.. Dat bestand heet: .stats (punt-stats in kleine letters zonder iets ervoor). Aan de hand van dit bestand wordt een paar keer per dag een ni'euwe webpagina aangemaakt, die de statistieken over uw webpagina's en bestanden bevat. U kunt zelf het uiterlijk van de pagina bepalen. Het instructie-bestand is in feite niets meer dan een HTML-pagina met wat speciale codes die door een proces vervangen worden door een getal of een lijst met webadressen (URL's). De rest van het bestand blijft zoals het is.

Hoe krijg ik WWW-statistieken?

Het is het eenvoudigst om het onderstaande voorbeeld onder de naam .stats in uw WWW-directory te zetten (Pack) of in de directory htdocs (Basic of Advanced Unix website). In dezelfde directory komt binnen een paar uur het bestandstatistics.htmlte staan, dat u via uw browser kunt opvragen. Het aanmaken van het bestand statistics.html kan maximaal 8 uur duren, mits er geen calamiteiten zijn.


<StatFile statistics.html>
<TITLE>Homepage statistieken</TITLE> <BR>

Ik heb tot nu toe <Stats TotalHits url=> hits gehad op mijn homepage.

Mijn homepage heeft deze maand <Stats MonthTraffic inM format=.3 > Mb aan dataverkeer gegenereerd.

Deze statistieken zijn bijgewerkt tot <Stats LogDate >.

Hier volgt een lijst met alle URL's die deze maand vanaf mijn homepage opgevraagd zijn, gesorteerd op aantal hits:
<Stats TopURL WithTraffic Numbered >

Ik heb bezoekers gehad uit deze domeinen:
<Stats TopDomain ByTraffic WithHits UnNumbered top=100 >

Aantal hits per dag:
<Stats PerDay WithHits WithTraffic> </StatFile>


Wat zijn die speciale codes?

Er zijn slechts twee verschillende codes <StatFile> en <Stats>. Net als bij HTML-codes is het mogelijk om daar attributen aan toe te voegen. De code <StatFile> moet aanwezig zijn en heeft verder geen invloed op het uiterlijk van de te genereren pagina. Afhankelijk van het attribuut bij de code <Stats> wordt een getal, lijst of datum ingevoegd.

<StatFile bestand.html>
Zorgt ervoor dat de statistieken in bestand.html zichtbaar worden. Als u de statistieken liever in een tekstbestand hebt, kunt u ook bestand.txt gebruiken. 
<Stats MonthHits>
Wordt vervangen door het aantal hits deze maand (getal).
<Stats TotalHits>
Wordt vervangen door het aantal hits sinds er statistieken bijgehouden worden (getal).
<Stats MonthTraffic>
Wordt vervangen door de hoeveelheid dataverkeer deze maand (getal).
<Stats TotalTraffic>
Wordt vervangen door de hoeveelheid dataverkeer sinds er statistieken bijgehouden worden (getal).
<Stats TopURL>
Wordt vervangen door een gesorteerde lijst van bezochte URL's (lijst).
<Stats TopDomain>
Wordt vervangen door een gesorteerde lijst van bezoekende domeinen (lijst).
<Stats PerDay>
Wordt vervangen door een lijst met hits of dataverkeer per dag van deze maand (lijst).
<Stats LogDate>
Wordt vervangen door datum waarop de statistieken voor het laatst bijgewerkt zijn (datum).
<Stats LogMonth>
Wordt vervangen door de huidige maand+jaar in de vorm van Feb2012 (datum).

Wat zijn nog meer mogelijke attributen bij die speciale codes?

Bij een Basic Website Unix abonnement kunt u geen gebruik maken van een database. Wilt u beschikken over deze functionaliteit, dan kunt u uw abonnement veranderen in een Advanced Website Unix, u kunt dan een MySQL database gebruiken.

<StatFile bestand.html>

accepteert de attributen:

mode=getal
waarbij het getal de Unix bestandsmodus is van bestand.html is.
Hoe dat precies werkt, is voor de statistieken niet interessant, maar als het getal 644 is, is bestand.html leesbaar voor iedere bezoeker en als het getal 600 is, is bestand.html niet op te vragen door bezoekers.

site=site_naam
Als u meer dan een site bedient met dezelfde WWW-directory (dit geldt voor klanten met een homepage op eigen domein) is het nodig om aan te geven voor welke site de statistieken gegenereerd moeten worden, omdat ze elkaar anders overschrijven.

Voorbeelden

<StatFile statistieken.html mode=644>
zorgt ervoor dat de statistieken in het publiekelijk leesbare bestand statistieken.html terecht komen.

<StatFile stats.html mode=600 site=www.mijndomein.nl>
zorgt ervoor dat de statistieken van het eigen domein www.mijndomein.nl in het niet publiekelijk leesbare bestand stats.html terecht komen.


<Stats MonthHits> en <Stats TotalHits>

accepteren beide het attribuut url=bestandspecificatie, waarbij 'bestandspecificatie' een bestand kan zijn of een complete URL. Als 'bestandspecificatie' weggelaten wordt, wordt aangenomen dat de homepage zelf bedoeld wordt. U kunt ook meerdere url attributen opgeven. In het resultaat wordt het dataverkeer van al die bestanden opgeteld.

Voorbeelden

<Stats MonthHits url=> 
resulteert in het het aantal hits van deze maand op de homepage.

<Stats TotalHits url=guestbook.html> 
resulteert in het aantal hits op het bestand guestbook.html


<Stats MonthTraffic> en <Stats TotalTraffic>

accepteren beide de attributen url=bestandspecificatie waarbij 'bestandspecificatie' een bestand kan zijn of een complete URL. Als 'bestandspecificatie' weggelaten wordt, wordt aangenomen dat de homepage zelf bedoeld wordt.

inK 
Geeft het getal weer in kilobytes.

inM 
Geeft het getal weer in megabytes.

format=.cijfer 
Bepaalt de significantie van het getal, wat er (bijna) op neerkomt hoeveel cijfers er van het getal zichtbaar zijn. Voor de technici dit is het printf %f formaat.

Voorbeelden

<Stats MonthTraffic url= inK format=.3> 
resulteert in de hoeveelheid dataverkeer in kilobytes gegeven in drie significante cijfers, bijvoorbeeld 4.960.

<Stats TotalTraffic url=verslag.zip inM format=.2> 
resulteert in de hoeveelheid dataverkeer in megabytes die door het bestand verslag.zip gegenereerd is sinds er statistieken bijgehouden worden in twee significante cijfers, bijvoorbeeld 0.11


<Stats TopURL> en <Stats TopDomain>

accepteren beide de attributen

ByHits 
Sorteert de lijst op aantal hits. Dit is de standaard.

ByTraffic 
Sorteert de lijst op hoeveelheid dataverkeer.

Top=getal 
Zorgt dat de getoonde lijst nooit groter is dan het genoemde getal. De standaard is 50.

Numbered 
Zorgt ervoor dat de lijst genummerd is.

UnNumbered 
Zorgt ervoor dat de lijst niet genummerd is. Dit is de standaard.

WithHits 
Als gesorteerd wordt op hoeveelheid dataverkeer, wordt hiermee ook het aantal hits getoond.

WithTraffic 
Als gesorteerd wordt op aantal hits, wordt hiermee ook de hoeveelheid dataverkeer getoond.

Voorbeelden

'Stats TopURL ByHits Numbered WithTraffic' 
levert een genummerde lijst URL's inclusief dataverkeer op, gesorteerd op aantal hits.

'Stats TopDomain ByTraffic Top=10 UnNumbered' 
levert een ongenummerde lijst van maximaal 10 domeinen op die het meeste dataverkeer veroorzaakt hebben.


'Stats PerDay'

accepteert de attributen

WithHits
Resulteert in een op hits gesorteerde lijst.

WithTraffic
Resulteert in een op dataverkeer gesorteerde lijst.

Voorbeelden

'Stats Perday WithHits'
levert lijst op van het aantal hits per dag van deze maand.

'Stats Perday WithTraffic' 
levert lijst op van de hoeveelheid dataverkeer per dag


Worden de statistieken 'LIVE' bijgewerkt?

Nee, dat is niet het geval. Elke paar uur draait er een proces (met de weinig fantasievolle naam 'wwwstats') dat de logbestanden van de webserver doorloopt, koppelt aan een database, alle .stats-bestanden van alle sites doorloopt en het resultaat wegschrijft. De statistieken worden dus alleen bijgewerkt als het proces wwwstats draait.

Ik heb de aanwijzingen opgevolgd en zie geen statistieken!

Waarschijnlijk hebt u het instructiebestand niet de goede naam gegeven. U kunt dit controleren door in een browser de volgende URL op te vragen "http://www.xs4all.nl/~uw_loginnaam/.stats" of "http://www.uwdomein.nl/.stats' (Basic of Advanced Unix website). Als u nu de melding "404 File Not Found" krijgt, bestaat het bestand .stats in uw WWW-directory niet en worden er dus ook geen statistieken gegenereerd.

Hoe voorkom ik dat anderen mijn statistieken zien?

De beste manier om dit te doen, is door te zorgen dat het bestand waarin de statistieken terecht komen niet publiekelijk opvraagbaar te maken. Dat kan door het attribuut mode=600 op te nemen in de code 'StatFile'. Bijvoorbeeld 'StatFile statistieken.html mode=600'. Zelf kunt u de statistieken dan ook niet meer opvragen in een browser. U moet ze dan eerst uit uw WWW- of htdocs-directory downloaden met een SFTP-programma. Als u dit omslachtig vindt, kunt u ook gewoon mode=644 gebruiken, als u er dan maar voor zorgt dat niemand weet hoe het bestand met de statistieken heet en dat het bestand .stats niet publiekelijk opvraagbaar is.

Hoe voorkom ik dat mijn statistieken elke maand overschreven worden?

Door in de code 'StatFile' de variabele $month te gebruiken. Dit wordt vervangen door de huidige maand+jaar, bijvoorbeeld Feb1998. De code 'StatFile stats-$month.html' zorgt er dus voor dat het bestand met statistieken deze maand stats-Jul1998.html heet en volgende maand stats-Aug1998.html.

Het lukt me niet om de .stats file up of down te loaden.

In de meeste SFTP programma's kunt u in de configuratie aangeven of u 'hidden files' wilt zien. Geef aan dat u dat wilt. Nu kunt u in uw SFTP programma ook de bestanden zien die met een punt beginnen.

Ik kan het bestand niet opslaan met de naam .stats - wat moet ik doen?

Sla het bestand op met de naam stats.txt en upload het. Nadat het bestand op de server is geplaatst hernoem het dan naar .stats op de server.

Wat een geweldig systeem! Waar kan ik Fan-Mail naartoe sturen?

De programmeur van dit statistiekensysteem is Jan-Pieter Cornet. Naar hem kunt u fan-mail sturen. Vragen over de statistieken die niet in deze FAQ worden beantwoord, kunnen worden gesteld aan de Helpdesk.