Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Wat is het guestbook

Het guestbook is letterlijk een gastenboek. In een gastenboek kunnen bezoekers van uw website berichten achterlaten op een pagina die u zelf heeft vormgegeven. Deze berichten worden verzameld en zijn in te zien door andere bezoekers.

Stap 1

Begin uw guestbook met een <FORM> tag:

< FORM METHOD="post" ACTION="/cgi-bin/guestbook">

Stap 2

Zet de tags neer voor de velden die ingevuld moeten worden door de bezoeker van uw website: 

<INPUT TYPE="text" NAME="from">


Hier vult de bezoeker zijn of haar naam in. Uiteraard kunt u meerdere velden in uw guestbook opnemen. Bijvoorbeeld het e-mailadres van de bezoeker is, of zijn/haar homepage: 

<INPUT TYPE="text" NAME="homepage">


Tenslotte geeft u het veld aan waar de bezoeker zijn tekst in kwijt kan: 

<TEXTAREA NAME="body" ROWS=10 COLS=60></TEXTAREA>


Experimenteer, indien nodig, met het aantal 'ROWS' en 'COLS' totdat u vindt dat het tekstveld groot of klein genoeg is.

Stap 3

In deze stap moeten we laten weten wat er gebeurt nadat het formulier is ingevuld. U kunt er voor kiezen de bezoeker sommige velden verplicht in te laten vullen. Zet voor elk verplicht veld de volgende regel neer: 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="required" VALUE="veldnaam">


De 'veldnaam' is zoals u deze bij stap 2 heeft gegeven bij 'NAME=' . Wilt u bijvoorbeeld de velden 'from' en 'body' verplicht stellen dan krijgt u:

<INPUT TYPE="hidden" NAME="required" VALUE="from"> <INPUT TYPE="hidden" NAME="required" VALUE="body">


U kunt een eigen bedank-pagina opgeven waar de gebruiker heen gestuurd wordt als het formulier succesvol is verwerkt. Geeft u dit niet op, dan wordt het guestbook zelf getoond. De bedank-pagina definieert u met deze regel:

<INPUT TYPE="hidden" NAME="nextpage" VALUE="complete_url">

Bijvoorbeeld: 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="nextpage" VALUE="http://www.xs4all.nl/~test/guestbook/bedank.html">


Als een verplicht veld niet ingevuld is, kunt u optioneel een eigengemaakte foutmelding laten zien. Dit kan door: 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="missing" VALUE="complete_url">


Bijvoorbeeld:

<INPUT TYPE="hidden" NAME="missing" VALUE= "http://www.xs4all.nl/~test/guestbook/missing.html">


Als u per niet-ingevuld veld een aparte pagina wil laten zien dan gebruikt u: 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="missing" VALUE="http://www.xs4all.nl/~test/guestbook/missing_%.html">


Als het from-veld dan niet ingevuld is, wordt de gebruiker doorgestuurd naar:
http://www.xs4all.nl/~test/guestbook/missing_from.html 
De % wordt dus vervangend door de naam van het missende veld.

Let op: de pagina's worden slechts getoond wanneer u de velden als verplicht gemarkeerd hebt.

Stap 4

Pas nu het gedrag van het guestbook naar uw eigen wensen aan met de <GUESTBOOK> tag. Deze tag ziet er als volgt uit: 

<GUESTBOOK TAG1 TAG2 TAG3>


De tags die u kunt toevoegen zijn:

NoHost

Verbergt, bij nieuw toegevoegde gastenboekvermeldingen, het IP-adres van degene die het invult. Dit is nuttig wanneer u bezoekers hun privacy gunt.

NoDate

Verbergt, bij nieuw toegevoegde gastenboekvermeldingen, de datum waarop de vermelding is gemaakt.

NoPara

Deze tag zorgt ervoor dat een lege regel niet omgezet wordt naar een <P>-tag. 

Standaard worden lege regels in nieuwe gastenboekvermeldingen omgezet naar <P> tags, om in HTML het begin van een nieuwe alinea aan te kondigen. Gebruik dit niet tenzij u zeker weet wat u doet.

Reverse

Deze tag zorgt ervoor dat de meest recente melding bovenaan in het guestbook getoond wordt. Veel mensen vinden dit prettig bij het lezen van hun guestbook.

DontEscape

HTML tags (zoals <b> en </b>) worden standaard geconverteerd zodat de HTML-tag niet door de browser wordt geinterpreteerd, maar getoond wordt. Wilt u uw browser deze HTML-tags wel laten interpreteren gebruik dan deze tag. 

Let op: bezoekers van uw site kunnen, als u deze tag gebruikt, javascript of andere scripting in uw guestbook zetten. Andere bezoekers van uw website kunnen dan voor onprettige verrassingen komen te staan. Gebruik deze tag niet tenzij u zeker weet wat u doet.

DontEscapeBody

Deze tag doet hetzelfde als DontEscape maar dan enkel voor het tekstveld van de mededeling zelf en niet voor alle overige velden (zoals naam of homepage van de bezoeker).

Noteer bovenstaande <GUESTBOOK> tags als volgt: 

<GUESTBOOK NoHost Reverse>

Stap 5

Het guestbook moet nog afgesloten worden. Zet er eerst een knop neer: 

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Verstuur">


De VALUE="Verstuur" kunt u uiteraard noemen zoals u wilt:

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ga naar">


Deze tag sluit het guestbook af: 

</FORM>

Voorbeelden

De bovenstaande stappen leveren een eenvoudig guestbook op.

<FORM METHOD ="POST" ACTION="/cgi-bin/guestbook"> <INPUT TYPE="text" NAME="from"> <INPUT TYPE="text"NAME="homepage"> <TEXTAREA NAME="body" ROWS=10 COLS=60></TEXTAREA> <INPUT TYPE="hidden" NAME="required" VALUE="from"> <GUESTBOOK NoHost Reverse> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Verstuur"> </FORM>