Heeft u een technische vraag?

Heeft u een technische vraag?

Spam: wat kunt u ertegen doen?

Met een goed spamfilter (zoals dat van XS4ALL) en een verstandig gebruik van uw e-mailadres kunt u veel spam buiten de deur houden.

Gebruik een spamfilter

Alle klanten van XS4ALL kunnen in het Service Centre het spamfilter aanzetten. Het spamfilter van XS4ALL gebruikt een nieuwe filtertechniek die e-mail controleert op specifieke kenmerken. Het filter zoekt bijvoorbeeld op 'viagra', 'one time mailing', of het internetadres van een bekende spammer.

Activeert u het XS4ALL Spamfilter, dan vergroot u de capaciteit van uw mailboxen naar 1500 MB (1.5 GB)!

Niet reageren

Sommige spamberichten bieden de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten. Reageer hier niet op! De ervaring leert dat uw reactie alleen maar bevestigt dat het adres gelezen wordt en dus interessant is voor spammers.

SpamCop

Naast het voorkomen van spam kunt u ook zelf een bijdrage leveren aan het bestrijden van spam en spammers. Bijvoorbeeld door spamberichten te melden bij diensten die spam bestrijden. SpamCop is een van deze diensten. SpamCop analyseert een spambericht en verstuurt een klacht aan de betreffende provider. Op zijn beurt kan de provider optreden tegen de spammer.

Ook XS4ALL ontvangt via SpamCop regelmatig klachten over spammende abonnees. Nadat deze klachten zijn geverifieerd, neemt XS4ALL passende maatregelen.

Klagen bij OPTA helpt

De OPTA is de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit is belast met de handhaving van het spamverbod voor spam afkomstig uit en gericht op Nederland. Stuur uw klacht over spam naar de OPTA, via www.spamklacht.nl.

Mailheaders

U kunt ook zelf de herkomst van een spambericht achterhalen. Dit doet u door de mailheaders van het bericht van onder naar boven te lezen. Meer informatie over het lezen van headers
Wanneer uit de headers van een spambericht blijkt dat het is verzonden door een XS4ALL-klant, kunt u bij XS4ALL, via abuse@xs4all.nl, een klacht indienen.

Verstuur zelf geen spam

Een voor de hand liggend advies en in dit geval bedoelt voor beheerders van mailinglijsten. Een mailinglijst is erg geschikt om gericht informatie te verspreiden aan een geïnteresseerd publiek. Helaas zijn mailinglijsten ook handig om ongericht informatie te verspreiden aan een publiek dat daar niet om gevraagd heeft. Hierna vindt u een aantal richtlijnen voor een verantwoord beheer van een mailinglijst. De tekst is een vertaling door XS4ALL van 'Guidelines for proper mailing list management' van het origineel, opgesteld door het Mail Abuse Prevention System

Confirmed opt-in

Belangrijkste afspraak is het gebruik van 'confirmed opt-in'. Dit betekent dat alleen berichten worden verzonden aan degenen die zich hebben geabonneerd en die aanmelding daarna via een e-mail hebben bevestigd. Dit voorkomt dat iemand zich ongevraagd op een mailinglijst abonneert.

  • Nieuw aan de mailinglijst toegevoegde adressen mogen pas gebruikt worden na instemming van de eigenaar. Dit kan eenvoudig door een bericht te sturen naar het ingeschreven e-mailadres met het verzoek te antwoorden, of op een bepaalde URL te klikken, om de inschrijving te bevestigen.
  • De beheerder van een mailinglijst moet een eenvoudige methode aanbieden om een abonnement te beëindigen. Elke mailing moet instructies bevatten voor het uitschrijven van de lijst. Het abonnement op de lijst moet direct stoppen na uitschrijven van de lijst.
  • Er moet ook een alternatieve mogelijkheid zijn om zich van de mailinglijst uit te schrijven. Zij die zich willen uitschrijven maar de standaard methode niet kunnen of willen volgen, moeten zich op een andere manier uit kunnen schrijven.E-mailadressen van berichten die niet kunnen worden bezorgd, moeten direct van de lijst verwijderd worden. De beheerder dient er voor te zorgen dat zijn of haar activiteiten zo min mogelijk belastend zijn voor de netwerken van anderen.
  • Er moet rekening gehouden worden met het volume van berichten. Lijstbeheerders moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten niet storend zijn voor andere netwerken. Wanneer een mailing wordt gestuurd naar een groot aantal adressen binnen hetzelfde domein, dient de beheerder contact op te nemen met de beheerder van dat netwerk. Dit om er zeker van te zijn dat de hoeveelheid berichten geen problemen oplevert voor het netwerk.
  • Lijstbeheerders moeten veiligheidsmaatregelen treffen zodat hun lijst niet kan worden misbruikt.
  • De gebruiksvoorwaarden van de mailinglijst moeten in elke e-mail worden meegezonden en worden vermeld bij inschrijving op de lijst. De voorwaarden moeten expliciet melden waarvoor adressen op de lijst worden gebruikt en of adressen worden uitgeleend of verkocht. Het is niet de bedoeling dat deze informatie in kleine lettertjes verborgen staat in een lange tekst.
  • Het onderwerp en de te verwachten frequentie van de mailings moeten vermeld zijn bij inschrijving. Een verandering van onderwerp, frequentie en/of grootte van de berichten dient daarom te resulteren in een nieuwe, aparte mailinglijst, met een apart verificatiesysteem voor inschrijvingen.
  • Eén inschrijving, één lijst. Adressen mogen niet worden toegevoegd aan andere lijsten zonder specifieke toestemming van de geadresseerde. Er mag nooit vanuit worden gegaan dat leden van een lijst over onderwerp A, ook op een andere lijst over onderwerp A willen staan, en zeker niet op een lijst over onderwerp B. Een melding van het bestaan van een andere mailinglijst is wel toegestaan.


Klantenservice

Nog vragen? Neem contact met ons op

Klantenservice

Werkdagen 8:00 - 20:00 uur.
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Technische ondersteuning

Dagelijks 8:00 - 22:00 uur