Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Veelgestelde vragen over Spam

Over spam en spambestrijding

Hoe komen spammers aan mijn e-mailadres?

Spammers zijn zeer creatief in het verzamelen van e-mailadressen:

 1. Via websites: met behulp van allerhande adresverzamelscriptjes webserverlogs doorspitten op zoek naar e-mailadressen
 2. Op goed geluk: met een naamwoordenboek handmatig allerlei namen proberen en daar @xs4all.nl achter zetten (zogenaamde dictionary attacks)
 3. Via IRC: door middel van zogenaamde ircbots e-mailadressen opvragen van irc-programma's
 4. Via nieuwsgroepen: handmatig of met een script e-mailadressen uit nieuwsgroepen vergaren
 5. Via mailinglists: sommige mailinglists geven op verzoek van derden alle e-mailadressen van subscribers door
 6. Via de domeinnaamregistratie-database: e-mailadressen opzoeken die geregistreerd zijn als domeincontact

Zo zijn er nog tal van manieren om adressen te verzamelen. Uitgebreidere informatie hierover vindt u op: www.private.org.il/harvest.html.

XS4ALL zet zich in om de privacy van klanten te waarborgen. Gegevens van klanten worden niet verstrekt aan derden, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen. Meer hierover leest u op de pagina's Over XS4ALL.

Wat kan ik zelf tegen spam doen?

Wees spaarzaam met het melden van uw e-mailadres

 • Overweeg of u al dan niet uw e-mailadres op uw homepage vermeldt. Maak eventueel een extra mailbox aan, die u kunt verwijderen als de hoeveelheid spam de spuigaten uitloopt.
 • Laat uw e-mailadres niet opnemen in e-mailgidsen op internet. Overweeg uw e-mailadres te verwijderen uit uw browserinstellingen. Vul daar eventueel een tweede, minder belangrijk e-mailadres in. Gebruik voor e-mail een apart, niet in de browser geïntegreerd e-mailprogramma. Hiermee voorkomt u dat de sites die u bezoekt uw e-mailadres ongevraagd kunnen lezen. Bovendien zijn aparte e-mailprogramma's beter in staat e-mail efficïent te filteren.
 • Neem geen e-mailadres op in de persoonlijke instellingen van uw IRC (chat) programma, of gebruik een tweede, minder belangrijk e-mailadres, bijvoorbeeld een mailbox.
 • Vul zo weinig mogelijk uw e-mailadres in bij formulieren op websites. Kijk, voordat u dit wel doet, of de privacy-policy van de betreffende website misbruik uitsluit.
 • Gebruik, bij postings op een forum of in nieuwsgroepen een adres wat niet kan bestaan, zoals 'naam@ongeldig.xs4all.nl' of 'naam@xs4all.nl.ongeldig'.

Negeer spam

 • Stuur geen antwoord: de spammer kan hieruit afleiden dat u uw e-mail leest en dat maakt uw e-mailadres nog waardevoller om opnieuw te spammen of te verkopen.
 • Probeer u niet af te melden (unsubscriben); ook hiervoor geldt dat veel spammers een afmelding negeren. Uw bericht bevestigt bovendien dat uw e-mailadres in gebruik is en nog eens voor een andere spam-actie kan worden gebruikt.
 • Verstuur zelf geen spam en stuur geen spam door; u zet uw abonnement bij XS4ALL hiermee op het spel.

Kies de juiste instellingen

 • Gebruik de spamfilters die bij elk abonnement inbegrepen zijn. Hiermee vangt u een groot gedeelte van de spamberichten af.
 • Stuurt u een e-mail aan een grote groep mensen, zet dan uw eigen e-mailadres in het To-veld. Plaats de adressen van de geadresseerden in het Bcc-veld en niet in het To-veld. Zo kunnen de ontvangers elkaars e-mailadres niet zien.
 • Heeft u een eigen mailserver of proxyserver, relay dan alleen voor uw eigen domein. Voorkom open relay of open proxy

Kan ik ergens klagen over spam?

Ja, dat kunt u laten doen door een dienst als SpamCop. SpamCop test een e-mail en zodra deze als spam wordt beoordeeld, wordt er bij de juiste partij geklaagd. De spammer wordt bovendien op een zwarte lijst geplaatst.

Handmatig klagen kan ook, mits u zich aan drie voorwaarden houdt:

 1. Lever uw klacht volledig aan - Wanneer u een klacht wilt deponeren over een spammer, dan dient u altijd de volledige headers van het betreffende spambericht mee te sturen. Zo geef je de ontvanger de kans om te verifiëren en de spammer ook aan te spreken op zijn/haar gedrag. In elk e-mailprogramma zijn die volledige headers te achterhalen. Hoe u, in de meestgebruikte e-mailprogramma's, de volledige headers tevoorschijn kunt halen, leest u op deze pagina.
 2. Achterhaal de juiste partij om bij te klagen - Een e-mailbericht komt, tussen de afzender en de ontvanger, mailservers tegen. Elke mailserver voegt een 'Received'-header bovenaan het bericht toe. Deze headers van onder naar boven lezen, levert dus een nauwkeurig pad op dat het bericht heeft afgelegd. De onderste 'Received'-header is degene die het eerste is toegevoegd, die bevat zodoende de naam van de computer die het bericht in eerste instantie verzonden heeft, bijvoorbeeld:
  Received (from nanette@localhost) by mail.wide-access.com
  (8.8.5/8.6.12) id LAA29228 for bla@xs4all.nl; Wed, 19 Mar 1997
  115118 GMT

  Hieruit filtert u de domeinnaam (in dit voorbeeld wide-access.com) bij welke u kunt klagen. Zet hiertoe voor de domeinnaam abuse@ of postmaster@, of allebei. Twijfelt u of u het juiste domein uit de headers hebt gefilterd, gebruik dan liever de dienst SpamCop.

  Is een spam e-mailbericht afkomstig uit Nederland en gericht op Nederland, dan kunt u bij de OPTA een klacht indienen. De OPTA heeft een speciale website voor het registreren van spamklachten, spamklacht.nl.
 3. Klaag in leesbare vorm - Bij voorkeur is de e-mail opgesteld in normaal tekstformaat in het e-mailbericht zelf. Plaatjes (bijvoorbeeld GIF of JPG bestanden) en andere bijlagen (zoals Word-documenten) worden niet behandeld.

Waar en wanneer kan ik bij XS4ALL klagen over spam?

Twijfelt u over de afzender van spam, laat het dan bij voorkeur analyseren door een online dienst zoals SpamCop. In twee andere gevallen kunt u XS4ALL een e-mail sturen:

Spam van een niet-XS4ALL-klant

Voor het melden van een spambericht, gaat u naar Secure Webmail viahttps://webmail.xs4all.nl?org=website. U opent dan het spambericht en dan klikt u op "Dit is spam". In elk bericht treft u deze link aan. Vervolgens kunt u het spambericht verwijderen.

Het XS4ALL-spamfilter houdt de meeste spam tegen. Hebt u uw spamfilter aan staan? Controleer dit in Mijn XS4ALL bij uw e-mailinstellingen.

Spam van een XS4ALL-klant

Heeft u de headers van het spambericht onderzocht en is de afzender van dat spambericht een XS4ALL-klant? Stuur het bericht dan met volledige headers door naar abuse@xs4all.nl.

Wat doet XS4ALL tegen spam?

XS4ALL biedt al haar abonnees een spamfilter aan. U kunt dit spamfilter aanzetten in Mijn XS4ALL.

Meer informatie leest u in de Veelgestelde Vragen over spamfilters.

XS4ALL werkt zeer actief mee aan het verminderen van spam. Zo is het voor niet-XS4ALL-klanten bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de mailserver te gebruiken om e-mail te sturen naar een andere niet-XS4ALL-klant. De verzender krijgt dan een foutmelding:

571 someone@somewhere.else... I don't relay for that address.

De mailserver accepteert tegenwoordig ook alleen maar e-mail van hosts en domeinen die bekend zijn op internet. Dit betekent dat deze domeinen "resolved" moeten kunnen worden. Dit betekent dat niemand meer e-mail kan versturen vanaf een fictieve domeinnaam (bijvoorbeeld iemand@reclamebedrijfmetspamoogmerk.com). Deze verzenders krijgen de volgende foutmelding:

451 iemand@reclamebedrijfmetspamoogmerk.com... Cannot resolve that - try again later.

Daarnaast treedt XS4ALL op tegen klanten die spammen of een open relay veroorzaken. Lees meer over het anti-spam beleid van XS4ALL.

XS4ALL onderzoekt de klachten die over spam binnenkomen nauwkeurig. Bij vraag 4 leest u hoe wij omgaan met een eventuele klacht.

Kan ik gebruikmaken van SORBS zwarte lijsten?

XS4ALL raadt het gebruik van de SORBS zwarte lijsten voor het weigeren van e-mail af onder andere vanwege de volgende redenen:

 • SORBS zet een IP-adres van een mailserver op hun lijst bij ontvangst van maar enkele (spam) mailtjes. XS4ALL doet haar best om zo min mogelijk spam vanuit haar netwerk te laten versturen, onder andere door een filter op misbruikte verbindingen te plaatsen. Dit kan echter niet met 100% zekerheid voorkomen dat er geen enkele spam verstuurd wordt bij honderdduizenden gebruikers.
 • In sommige gevallen worden ook bounces, out-of-office berichten, of automatische antwoorden van mailinglist software gezien als spam en gebruikt om de verzendende mail server op de blacklist te plaatsen.
 • Het laten verwijderen van een IP-adres bij SORBS is erg lastig tot vrijwel onmogelijk, en resulteert vaak in een discussie met de SORBS medewerker over de gebruikte anti-spam oplossingen in het netwerk. De manier waarop en de toon waarmee de SORBS medewerker deze discussie voert is niet behulpzaam.
 • De officiele manier om een IP-adres van de lijst van SORBS te verwijderen is het doneren aan juridische bijstand in een rechtszaak, die al in 2002 afgerond is.
 • Omdat een IP-adres niet of heel lastig van de lijst gehaald wordt, resulteert dat in veel false positives
 • Omdat het lang duurt voor een IP-adres waar spam vandaan komt, op de lijst geplaatst wordt, wordt er ook niet veel spam tegengehouden. SORBS blijkt absoluut niet opgewassen tegen de meest voorkomende manier van spammen, namelijk via botnets.

Indien u als lezer naar deze pagina verwezen bent omdat uw mailserver gebruik maakt van SORBS, raden wij u aan om te stoppen met het gebruik van SORBS als methode om mail te blokkeren, omdat de kans dat u legitieme mail van XS4ALL gebruikers en anderen misloopt, erg groot is.

Een alternatief vindt u op www.dnsbl.com bij de reviews.

XS4ALL gebruikt de DNS blacklist zen.spamhaus.org als onderdeel van het standaard spam filter, dat heel veel spam tegenhoudt en een verwaarloosbaar aantal false positives oplevert. Kijk opwww.spamhaus.org/organization/dnsblusage.html voor gebruik van de spamhaus blacklists.

Overige vragen

Kan spam ook virussen bevatten?

Meestal is dit niet het geval. Spam en e-mailvirussen lijken erg op elkaar, omdat het om berichten gaat met dezelfde inhoud die op grote schaal worden doorgestuurd, terwijl de ontvangers er niet om hebben gevraagd. Het belangrijkste verschil tussen spam en virussen is dat de verzenders van e-mailvirussen zich meestal van geen kwaad bewust zijn. Het virus verspreidt zichzelf bijvoorbeeld via de adresboeken in e-mailprogramma's en komt dus vaak bij 'bekenden' terecht van de afzender.

Open nooit zomaar een attachment bij een e-mail, of het nu van een bekende afkomstig is of van een onbekende. Controleer dergelijke bestanden eerst met behulp van de virusscanner die inbegrepen is bij een abonnement van XS4ALL. Deze kunt u downloaden vanuit Mijn XS4ALL.

Ik heb een spambericht ontvangen waarbij mijn e-mailadres niet in de headers voorkomt. Hoe kan dat?

Omdat bij het verzenden van e-mail niet de headers, maar de (niet in de headers zichtbare) 'envelope'-informatie wordt gebruikt, kan het voorkomen dat niet als geadresseerde in een e-mail (zelfs in de volledige headers) staat. Hierdoor lijkt het misschien alsof de spam rechtstreeks in uw mailbox is gestopt. Dit is niet het geval. Iets dergelijks is beschikbaar in de meeste e-mail programma's als de 'Blind Carbon Copy' (Bcc) optie. Wanneer een e-mail is verstuurd waarbij de ontvangende adressen in het Bcc-veld stonden, tonen meestal zelfs de volledige headers uw adres niet. XS4ALL heeft een toelichting geschreven bij het lezen en interpreteren van volledige headers.

Ik ontvang regelmatig hetzelfde spambericht, hoe komt dat?

Dit wordt veroorzaakt door een 'loop' waar het spambericht in terecht is gekomen. Het spambericht verstuurt zichzelf vrijwel oneindig aan alle geadresseerden, dus ook aan u. Een dergelijke loop ontstaat vaak doordat een mailserver (vaak Microsoft Exchange) een spambericht niet goed afhandelt.

Door de volledige headers van een bericht te bekijken kunt u er achter komen of het bericht in een loop zit. Is dat het geval, dan vindt u in de headers de tekst 'Microsoft SMTPSVC'.

Wanneer u de volledige headers goed interpreteert kunt u er uit distilleren bij welke internetprovider de verzender zijn abonnement heeft. Bij die provider kunt u dan eenklacht indienen.

Ik krijg e-mails met foutmeldingen die aangeven dat een e-mail die ik verstuurd zou hebben niet afgeleverd kon worden, maar ik heb die e-mail helemaal niet verstuurd. Hoe zit dat?

Spammers versturen e-mail zo goed als altijd met een afzender adres dat niet van hun is, maar wel echt bestaat. In dit geval is dat helaas uw adres. Als de spam e-mail om wat voor reden dan ook niet afgeleverd kan worden resulteerd dat in een foutmelding en die wordt gericht aan het adres wat als afzender staat opgegeven, uw adres dus. Over het algemeen zult u er niet lang last van hebben omdat spammers elke keer andere adressen hiervoor misbruiken. Het is voor ons helaas niet mogelijk om deze foutmeldingen op spam e-mails goed te scheiden van foutmeldingen die u wel zou willen ontvangen en daarom wordt dat ook niet gedaan.

Ik krijg spam emails met mijn eigen adres als afzender. Hoe kan dat?

Ieder willekeurig (bestaand) e-mailadres kan als afzender gebruikt worden, hier is geen beveiliging tegen. Spammers geven bijna altijd andermans e-mailadres als afzender op en in sommige gevallen gebruiken ze het zelfde adres als waar het aan gericht is.