Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Instellingen van Webmail

Ga naar https://webmail.xs4all.nl?org=website en log in met uw loginnaam en het bijbehorende wachtwoord.

Instellingen

Gebruikersinterface

Mailboxweergave

Berichtenweergave

Adresboek

Speciale mappen

Serverinstellingen

Berichten markeren

Nieuwsbrief

Spamfilter

Virusfilter

Instellingen

 • Klik rechtsboven op Instellingen.
 • Hierna kom u in het instellingen menu.

Gebruikersinterface

 • Klik onder sectie op gebruikersinterface

Taal wijzigen

Kies bij Taal de gewenste taal

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Tijdzone wijzigen

 • Klik onder sectie op gebruikersinterface
 • Kies bij Tijdzone de gewenste tijdzone
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Tijdweergave toevoegen

Klik onder sectie op gebruikersinterface

Kies bij Tijdweergave de gewenste weergave

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Datumnotatie wijzigen

Klik onder sectie op gebruikersinterface

Kies bij Datum notatie de gewenste weergave

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Webmail gebruiken bij mailto: links

Op websites waarop mailadressen staan vermeld wordt gebruik gemaakt een mailto: regel. U kunt de webmail zo instellen dat deze automatische wordt geopend wanneer u op een e-mail adres drukt dat webmail wordt geopend.

 • Om deze functionaliteit te gebruiken voor klik op Registreer protocolhandler voor mailto: links
 • Deze zal vervolgens de applicatie installeren. De webbrowser zal u vervolgens verzoeken de applicatie te accepteren.

Mailboxweergave

Toon voorbeeldvenster

 • Bij Toon voorbeeldvenster kun u instellen of u bij het overzicht van de ontvangen e-mail berichten direct het bericht weergegeven wilt zien.
 • Via de optie Markeer voorbeeldberichten als gelezen kun u aangegeven of deze weergave voldoende is om deze al gelezen te markeren.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Ontvangstmeldingen

Via de optie ontvangstmeldingen kun je kiezen of u een melding ontvangt wanneer de verzender heeft gevraagd om een ontvangstmelding.

Standaard staat deze optie op "altijd aan mij vragen".

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Klap alle conversaties uit

 • Via de optie Klap alle conversaties uit kun u instellen of berichten met het zelfde onderwerp bij elkaar gevoegd worden als conversatie.
 • Standaard staat deze optie op nooit
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan


Aantal berichten per pagina

 • Via de optie Aantal berichten per pagina kun u instellen hoeveel berichten per pagina worden weergegeven. Het maximum is 200 per pagina.


Op nieuwe berichten controleren


Via de optie Op nieuwe berichten controleren kun u instellen hoe vaak er op nieuwe berichten wordt gecontroleerd.

Standaard staat deze op iedere 1 minuten

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan


Berichten aanmaken

Hoofdopties

Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreffen de Hoofdopties

 • Bij Berichten opstellen in HTML-opmaak kun u kiezen op berichten in HTML opmaak worden verzonden.
 • Bij Namen van bijlagen kun u aangeven welke RFC wordt aangehouden voor de namen van bijlages
 • Bij Gebruik MIME-codering voor 8-bit karakters kunt u de mogelijkheid inschakelen voor MIME codering voor 8 bit karakters
 • Bij Vraag altijd een ontvangstbevestiging kun u standaard instellen dat u een leesbevestiging ontvangt (de ontvanger kan dit altijd wel weigeren via zijn mailprogramma)
 • Bij Vraag altijd om een afleveringsbericht kun u standaard instellen dat u een afleverbericht ontvangt (bevestiging dat het bericht op de betreffende mailserver is afgeleverd)
 • Bij Bewaar reacties in de map van het beantwoorde bericht worden beantwoorden berichten niet in de map 'sent' opgeslagen maar in de map waar het bericht zich bevind
 • Bij Messages forwarding kun u kiezen of berichten die doorgestuurd worden als tekst worden doorgestuurd of als bijlage
 • Bij Standaardlettertype voor HTML-berichten kun u indien gewenst het standaard lettertype bij HTML berichten wijzigen. Standaard staat deze op Verdana

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Instellingen spellingscontrole

Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreffen de Instellingen spellingscontrole. Deze opties kunt u uit- of aanvinken.

 • Bij Controleer spelling voor het versturen van een bericht kun u spellingscontrole inschakelen
 • Negeer woorden met symbolen kunt u in- of uitschakelen
 • Negeer woorden met cijfers kunt u in- of uitschakelen
 • Negeer woorden welke volledig uit hoofdletters bestaan kunt u in- of uitschakelen

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Instellingen voor ondertekening

Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreffen de Instellingen voor ondertekening.

 • Ondertekening automatisch toevoegen
 • Ondertekening plaatsen bij antwoorden of doorsturen
 • Verwijder oorspronkelijke ondertekening van bericht bij beantwoorden

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan


Berichtenweergave

Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreft de Berichtweergave.

 • Met de optie Toon HTML worden ontvangen berichten standaard in HTML weergegeven
 • Optie voor het wijzigen van de Standaard tekenset
 • Met de optie Afbeeldingen op afstand weergeven kun u de weergave van afbeeldingen in het berichten wijzigen
 • Indien afbeeldingen zijn bijgevoegd als bijlage kunt u via de optie Bijgevoegde afbeeldingen onder het bericht weergeven instellen dat deze worden weergegeven onderaan het bericht

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan


Adresboek

Klik onder sectie op Adresboek om de volgende instellingen weer te geven.

 • Met de optie Nieuwe contactpersonen toevoegen aan gekozen adresboek kun u instellen aan welk adresboek nieuwe contacten standaard worden toegevoegd
 • Met de optie Contactpersonen weergeven als kun u kiezen hoe contactpersonen worden weergegeven
 • Via Sorteer op kolom kun u instellen op welke kolom de adressen worden gesorteerd
 • Via Aantal berichten per pagina kun u het aantal contacten per pagina aanpassen
 • Met de optie Alternatieve e-mailadressen niet gebruiken bij automatisch aanvullen is het mogelijk meerdere e-mail adressen per persoon in te vullen. Door het inschakelen van deze optie worden deze e-mail adressen ook bij de functie automatische aanvullen gebruikt.

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan


Speciale mappen

Bij het gebruik van webmail worden standaard 3 mappen aangemaakt. Deze standaard mappen een andere naam hebben afhankelijk van het mailprogramma.

- Draft waarin concept berichten worden opgeslagen
- Sent berichten die via webmail zijn verzonden worden hier standaard opgeslagen
- Trash hierin worden berichten die zijn verwijderd tijdelijk in bewaard

 • Via Concepten (Drafts) kunt u de standaard map wijzigen. Bijvoorbeeld naar concepten
 • Via Verzonden (Sent) kunt u de standaard map wijzigen. Bijvoorbeeld naar Verzonden Berichten
 • Via Prullenbak (Trash) kunt u de standaard map wijzigen. Bijvoorbeeld naar Prullenbak
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Serverinstellingen

Hoofdopties

Onder de optie Serverinstellingen heeft u de mogelijkheid tot het wijzigen van de volgende voorkeuren.

 • Bericht na verwijderen als gelezen markeren
 • Bericht niet verwijderen maar als verwijderd markeren
 • Verwijderde berichten niet tonen
 • Verwijder bericht wanneer verplaatsen naar Prullenbak mislukt
 • Verwijder direct berichten in Spam

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Onderhoud

 • Via de optie Prullenbak legen bij uitloggen kun je instellen dat de prullenbak wordt geleegd wanneer je uitlogt uit webmail.
 • lik op Opslaaom wijziging op te slaan

Berichten markeren

 • Via de optie Berichten Markeren kun u op basis van vast gestelde kenmerken een bericht met een kleur markeren.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Nieuwsbrief

 • Via de optie Nieuwsbrief kun u instellen of u de XS4ALL nieuwsbrief wilt ontvangen
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan


Spamfilter

 • Via de optie Spamfilter Opties kun u het XS4ALL spamfilter in/uitschakelen
 • Via de optie Spamfolder Instellingen kun u kiezen of spam in een map of spam POP Box wordt geplaatst.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Virusfilter

Via de optie Virusfilter kun u het virus filter op inkomende e-mail berichten in- of uitschakelen

Klik op Opslaan om wijziging op te slaan