Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Doorsturen en vakantie

Wilt u e-mails laten doorsturen? Of wilt u een automatisch antwoord verzenden? Maak dan gebruik van E-mail Filters in de Webmail.

Inloggen

Open eerst het menu Instellingen in de XS4ALL Webmail.


Instellingen-knop

Vakantie: Automatisch antwoorden

Met de optie Vakantie kunt u automatisch antwoorden verzenden. Bijvoorbeeld wanneer u een tijdje niet aanwezig bent.


 • Open eerst het menu Instellingen
 • Klik vervolgens links op Vakantie
 • Vul het Onderwerp en Inhoud van de e-mail in.
 • Geef bij Begin/Einde van vakantie aan in welke periode het antwoord verzonden moet worden.
 • Zet Status op Aan.

Doorsturen

U kunt e-mailberichten ook automatisch laten doorsturen naar een ander adres. En als u dat wilt kunt u een kopie in uw eigen e-mailbox achterlaten.


E-mail Filters beheren
Open het filter:

 • Klik links op Filters.
 • Klik op de filterset emailfilter om deze te openen.
 • Klik onderaan op het rechter +-teken om een filterregel toe te voegen.
Standaard is de filterset emailfilter aangemaakt. Er kan er maar één filterset actief zijn. Binnen een filterset kunt u wel meerdere regels toevoegen.


 • Filternaam: Vul hier een naam in. Bijvoorbeeld: Doorsturen .
 • Voor binnenkomende e-mail: Wanneer is het filter actief?
  • Kies voor alle berichten om alles door te sturen.
  • Optioneel kunt u ook alleen bepaalde e-mails doorsturen. Bijvoorbeeld e-mails met een bepaalde afzender, een bepaald onderwerp of een bepaalde tekst (Inhoud).
 • Voer de volgende acties uit: Wat moet er met de e-mail gebeuren?
  • Kies voor Bericht doorsturen naar als u geen kopie wilt achterlaten
  • Kies voor Verstuur een kopie naar om naast het doorsturen, ook een kopie in uw eigen e-mailbox achter te laten
 • Vul in het tekstvak het volledige e-mailadres heen
 • Druk onderaan op Opslaan.

Geavanceerde functies

Wilt u geavanceerde regels instellen? Kijk dan verder bij Sieve e-mailfilters.