Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Als het misgaat

  • XS4ALL onderneemt direct actie zodra er misbruik is geconstateerd bij een abonnee.
  • XS4ALL neemt klachten over abonnees zeer serieus.
    Zodra een klacht gegrond blijkt, neemt XS4ALL direct maatregelen om de overlast en schade te beperken.

Waarschuwing

Abonnees die schade of overlast veroorzaken, ontvangen van XS4ALL een e-mail met een waarschuwing of een vangpagina. De e-mail en de vangpagina bevat instructies over wat de abonnee kan doen om het internetmisbruik te stoppen.

Klachten

Heeft u een klacht over spam van of hacking door XS4ALL-klanten dan kunt u terecht bij 
abuse@xs4all.nl.
Heeft u een klacht over uitingen op websites van XS4ALL-klanten dan kunt u terecht op:
www.xs4all.nl/overxs4all/contact.

Verbinding geblokkeerd

Indien u een vangpagina treft in uw webbrowser, zie Pagina blokkade

Indien u geen vangpagina treft maar wel een gedeeltelijke blokkade ervaart op uw verbinding, zieOntfilteringsformulier

Abuse Centre

Bij overlastproblemen vanwege internetmisbruik, bijvoorbeeld door een virus, spam, een trojan of phishing. Het Abuse Centre is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar via 
abusecentre@xs4all.nl.