Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Firewall in of uitschakelen

Bij Instellingen van Windows Firewall zijn de instellingen van de Windows Firewall in te zien en/of te wijzigen. De cliënt van F-Secure ondersteund deze standaard ingebouwde firewall.

Open F-Secure en ga en klik op Instellingen klik vervolgens op Firewall
Zet de schakelaar op OFF door hier op te klikken

Klik op Windows Firewall-instellingen wijzigen
En geef naar wens aan op welke manier de Windows Firewall moet reageren op bedreigingen.

Vergeet niet om de Firewall achteraf weer aan te zetten