Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Fritz Fon App - Android - Contactpersonen exporteren


Druk rechts op 'More'.Kies vervolgens voor 'Export contacts'.Er zal nu gevraagd worden 'hoe deze contactpersonen geexporteerd dienen te worden'.

Maak een keuze uit de aangeboden opties.Is ervoor gekozen dit per mail te exporteren, dan ziet het ontvangen mailbericht eruit zoals hiernaast.

Als bijlage wordt het bestand als .XML meeverzonden (bijv. Telephone contacts_GT-S5660_20.02.2012_1729.xml).

The attachment contains the telephone contacts exported from the device "Naam van het telefoontoestel".

You can import these telephone contacts to your FRITZ!Box. Please note: This operation deletes all entries in the selected FRITZ!Box telephone book and replaces them with your telephone contacts.

Import these telephone contacts:

  1. Save the attached file on your computer.
  2. Open the FRITZ!Box user interface.
  3. Under "Telephony / Telephone Book" select the telephone book to be replaced.
  4. Click "Restore" and select the file with your telephone contacts.
  5. Click "Restore Telephone Book". Your telephone contacts will be imported to the FRITZ!Box.