Administratie

Bewindvoering / Schuldhulpverlening


Bent u bewindvoerder of curator van een klant van XS4ALL? Dan kunt u gegevens van deze klant opvragen. Daarnaast kunt u wijzigingen laten uitvoeren zoals het verlagen van het abonnement.

Wanneer mag u gegevens opvragen?

Bij bewindvoering met gerechtelijke uitspraak (beschermingsbewind). Hiervoor dient een gerechtelijk bevel te worden overlegd.

Of bij bewindvoering zonder gerechtelijke uitspraak (mentoren, budgetbeheerders), hiervoor dient een volmacht te worden overlegd.

Hoe vraag ik deze informatie op?

Uw verzoek dient u samen met de NAW gegevens en gerechtelijk bevel / volmacht van uw cliënt op te sturen naar schuldhulp@xs4all.nl Met dit verzoek vraagt u afhankelijk van het mandaat, eenmalig of structureel inzicht in de financiële positie van uw cliënt op.

NB: Van alle informatie die wij verstrekken zal zowel u als bewindvoerder, als onze klant een e-mailbevestiging ontvangen.

chevron-down