Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en die van onze medewerkers. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. Op deze pagina vindt u daarom welke regels wij hanteren omtrent privacy.

Privacyverklaring

XS4ALL vindt uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk wat we precies belangrijk vinden in het kader van privacy en hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

De volledige privacyverklaring van XS4ALL (pdf)

Privacyjaarverslagen

Een onafhankelijke privacy officer ziet toe op de naleving van de privacyverklaring. De privacy officer treedt ook op als adviseur over privacykwesties en houdt onder andere bij welke veranderingen en incidenten zich op het gebied van privacy voordoen bij XS4ALL. De privacy officer publiceert elk jaar een rapport, het privacyjaarverslag.

Transparantie is volgens ons een belangrijk onderdeel van privacy. U moet zelf kunnen controleren hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarom zetten wij het privacyjaarverslag openbaar op onze website. Zodat iedereen zelf kan zien wat privacy bij XS4ALL betekent.

Privacyjaarverslag 2012
Privacyjaarverslag 2011
Privacyjaarverslag 2008-2010
Privacyjaarverslag 2006-2007
Privacyjaarverslag 2005
Privacyjaarverslag 2004


Intern Privacy Reglement

XS4ALL heeft privacy hoog in het vaandel staan. Daarom hebben wij naast een externe privacyverklaring ook en intern privacyreglement. In dit reglement staat beschreven hoe XS4ALL met de gegevens van de medewerkers dient om te gaan. Het zijn een soort interne spelregels. Deze spelregels geven de ondergrenzen aan en verduidelijken de verstandhouding tussen bestuur en medewerkers. Het intern privacyreglement is goedgekeurd door de Ondernemingsraad en is opgesteld in samenspraak met een bedrijfsbrede vertegenwoordiging van betrokkenen.

Intern Privacy Reglement van XS4ALL


Transparantierapport

Als internetprovider bevindt XS4ALL zich in een bijzondere positie tussen onze klanten en de rest van de wereld. Als tussenpersoon moeten we aan de ene kant zorgen dat onze klanten een onbelemmerde, veilige toegang hebben tot het internet en dat klantgegevens en privacy maximaal beschermd zijn. Aan de andere kant zijn wij verplicht op bevel van opsporingsinstanties of de rechter de onbelemmerde toegang en de privacy van onze klanten soms te beperken.

  Bekendmaken persoonsgegevens

  In veel gevallen is de internetprovider de enige partij die weet welke persoon er achter een bepaald IP-adres of e-mailadres zit. Soms krijgen wij het verzoek om deze persoonsgegevens bekend te maken. Deze verzoeken komen niet alleen van opsporingsinstanties, maar ook van bedrijven of particulieren. Vaak wijzen we die verzoeken direct af. XS4ALL heeft de wettelijke plicht de persoonsgegevens van klanten zorgvuldig te beheren en ze dus niet zomaar te delen met anderen. Maar soms zijn we verplicht aan een verzoek gehoor te geven.


  Transparantie

  Waarom publiceren we dit transparantierapport? Zodat u kunt controleren hoe vaak opsporingsinstanties van hun bevoegdheden gebruikmaken. Die transparantie vindt XS4ALL belangrijk. Uit het rapport kunt u niet afleiden of uw gegevens ooit zijn opgevraagd of verstrekt. Informatie daarover mag XS4ALL niet bekendmaken. De overheid heeft voor de Tapplicht de verplichting om de betrokken personen daarover achteraf te informeren. Het is helaas bekend dat er nauwelijks invulling wordt gegeven aan deze notificatieplicht. Volledig inzicht is dus niet mogelijk, maar we hopen met dit rapport een kleine bijdrage te leveren aan een groter en vollediger beeld.

  Transparantierapport 2013 (pdf)
  Transparantierapport 2012 (pdf)