Wet van Dam: meer vragen dan antwoorden?

Column door Joost van Eymeren van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.


Wet van Dam

Sinds 1 december 2011 is de Wet van Dam van kracht. Op grond van deze wet mag een consument een stilzwijgend verlengd contract elke maand opzeggen, ongeacht de algemene voorwaarden. De Clinic krijgt veel vragen binnen over de toepasbaarheid van de Wet van Dam.

Op wat voor soort abonnementen is de Wet van Dam van toepassing? Vanaf wanneer geldt de wet? Zijn er kosten verbonden aan het opzeggen? Deze en andere vragen zullen we hier kort beantwoorden.

Wat houdt de Wet van Dam in?

De Wet van Dam beoogt stilzwijgende verlengingen van contracten, lidmaatschappen en abonnementen (hierna: abonnementen) aan banden te leggen. De opzegtermijn mag niet langer zijn dan een maand. De wet maakt wel een onderscheid tussen stilzwijgend verlengen en actief aanbieden van een verlenging.

Stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd mag, maar dan geldt vervolgens wel steeds een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan op elk moment in de maand; hiervoor kunnen geen data voorgeschreven worden. Het contract eindigt dan een maand na de opzegging. Stilzwijgende verlenging met een kwartaal is nog wel toegestaan onder de Wet van Dam. Deze voorziening is vooral voor kranten en tijdschriften bedoeld.

Een stilzwijgende verlenging met een jaar is dus niet meer mogelijk. Uitzondering is als dit 'actief' gebeurt, bijvoorbeeld als de abonnee telefonisch benaderd wordt en ingaat op een aanbod tot verlenging van het abonnement. Dan mag de verlenging wél met een jaar.

Voor wat voor soort abonnementen geldt de Wet van Dam?

De Wet van Dam stelt zelf heel duidelijk dat deze niet geldt voor verzekeringen. Wel voor alle andere soorten abonnementen en doorlopende overeenkomsten van commerciële organisaties. De wet geldt dus wel voor de afname van elektriciteit, internet, tijdschriften, sportscholen en meer.

De Wet van Dam bevat ook bepalingen voor verenigingen zonder winstoogmerk, zoals sportverenigingen. Zij mogen het lidmaatschap van hun leden met een jaar stilzwijgend verlengen, maar dan moeten zij hun leden waarschuwen voor de verlenging van hun lidmaatschap als zijn geen actie ondernemen. Deze waarschuwingsplicht geldt dus niet voor organisaties met winstoogmerk, zoals sportscholen.

Vanaf wanneer geldt de Wet van Dam?

De Wet van Dam is in werking getreden op 1 december 2011. De vraag of de wet ook voor abonnementen geldt die zijn afgesloten vóór 1 december 2011, is kortgeleden door de kantonrechter bevestigend beantwoord. In deze zaak ging het om een abonnement dat was afgesloten in 2009.

Kosten?

De Wet van Dam verbiedt niet met zoveel woorden administratiekosten bij opzegging, wel wordt er gesteld dat verwacht kan worden dat deze kosten laag zullen blijven. De vraag of (hoge) administratiekosten in rekening gebracht mogen worden zal de rechter moeten bepalen.

Andere bepalingen

De wet bevat nog een paar andere bepalingen: abonnementen mogen in principe niet voor een periode langer dan een jaar afgesloten worden. Dit mag wel als hier een goede reden voor is, afhankelijk van de dienst. Een tweejarig abonnement bij een gratis telefoon mag bijvoorbeeld wel vanwege de hoge kosten van het toestel voor de aanbieder.

De opzegtermijn voor de consument mag niet langer zijn dan die van de aanbieder. Een bedrijf mag bijvoorbeeld niet voor zichzelf een opzegtermijn van een maand hanteren, terwijl het van de consument een opzegtermijn van drie maanden verlangt.

Tot slot moet de consument het abonnement op dezelfde manier op kunnen zeggen als hij het heeft afgesloten. Als de consument het abonnement telefonisch heeft afgesloten, dan moet hij het ook telefonisch kunnen opzeggen.