Vrijheid van meningsuiting

Onrechtmatige uitlatingen op internet

Column door Wout Olieslagers van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

Internet is de ideale plaats om te discussiëren en je mening te uiten. Dit gebeurt dan ook in hoge mate op diverse forums. De vrijheid om dit te doen, de vrijheid van meningsuiting, is een fundamenteel mensenrecht. Een groot goed, dat echter ook nadelige gevolgen kan hebben.

Soms wordt op forums erg negatief over anderen gesproken, in vervelende bewoordingen. Om hier tegen op te kunnen treden zijn daarom grenzen gesteld aan het recht op vrijheid van meningsuiting. Waar liggen deze grenzen? En wat kunt u doen, wanneer op een onrechtmatige wijze over u gesproken word op internet?

Welke uitlatingen zijn onrechtmatig?

Niet alle negatieve en vervelende uitlatingen zijn onrechtmatig. Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt ook uitlatingen die kwetsen, schokken of storend zijn. De vraag wanneer een uitlating dan wél onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden. De grens ligt grofweg daar, waar het doel van de uitlating puur en alleen het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam is. Het doel van de uitlating is dan puur om iemand te beledigen, zwart te maken, of in een kwaad daglicht te zetten. Wanneer dat het geval is, is in sommige gevallen sprake van smaad of laster, wat strafbaar is.

Verwijderen van onrechtmatige informatie

Wanneer deze uitlatingen over u gedaan worden op internet, kan dit erg vervelende gevolgen voor u hebben. U zult dan ook graag willen dat deze uitlatingen verwijderd worden. Wat kunt u hieraan doen?

Degene die de onrechtmatige uitlating heeft geplaatst, is in beginsel hiervoor aansprakelijk. U kunt de desbetreffende persoon dus zelf aanspreken op het onrechtmatige karakter van zijn uiting en vragen om deze te verwijderen. Doet hij dat niet, dan zijn er gelukkig nog andere opties.

Aansprakelijkheid

De beheerder van de website waarop de onrechtmatige uitlating staat, is in beginsel ook aansprakelijk voor deze uitlatingen. Hij komt echter onder deze aansprakelijkheid uit wanneer hij, als hij ervan op de hoogte is dat er een onrechtmatige uitlating op zijn website gedaan is, deze uitlating verwijdert. De praktische tip is derhalve om de beheerder van de desbetreffende website op de hoogte te stellen van de onrechtmatige uitlating.

Wanneer de uitlating verwijderd is, wilt u wellicht degene die de uitlating heeft gedaan hier nog op aanspreken. Dan moet u natuurlijk wel weten wie deze persoon is. Weet u dit niet, dan is er toch een mogelijkheid om achter zijn of haar identiteit te komen. Als voldoende aannemelijk is dat de uitlating onrechtmatig is en u belang heeft bij het achterhalen van de identiteit van die persoon, kunt u de beheerder van de website om NAW-gegevens vragen. Afhankelijk van het specifieke geval zal de beheerder u de gegevens wel of niet moeten verstrekken.