Bescherming van slogans

Column door Pascale Kos van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

slogans U kent ze vast wel: slogans die aan een bepaald merk of product zijn verbonden. Denk aan 'Heerlijk, helder, Heineken' of 'Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd' van DAS. Deze kent u vast ook: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker', de slogan van de Belastingdienst. Een goed gekozen slogan kan, zo blijkt uit onderzoek naar de effecten ervan, van positieve invloed zijn op het merk of product waaraan het is gekoppeld. Maar wat doet u als iemand er vandoor gaat met uw succesvolle slogan?

Auteursrecht op een slogan

Volgens de Auteurswet beschermt het auteursrecht een 'werk'. Dat werkbegrip is erg ruim en er is dan ook geen uitputtende lijst van werken. Om als werk te kunnen worden aangemerkt moet er sprake zijn van eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker. Dit willen zeggen dat het werk niet ontleend mag zijn aan een al bestaand werk. Verder moet blijken dat er creatieve keuzes zijn gemaakt door de maker. Het is dus niet zeker of een rechter aan zal nemen dat er auteursrecht op de slagzin rust. Soms wordt wel voldaan aan de eisen, soms niet. Zo werd aangenomen dat op 'Echt, je proeft het' en 'Felix, Oeh, dat smaakt!' wel auteursrecht rust, maar op de slogans 'Vinden zonder zoeken' en 'Drie dwaze dagen' niet. Zeker is wel dat wanneer de slogan langer is, er meer ruimte is voor eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker en er dus sneller auteursrecht op de slogan zal rusten. Wanneer er auteursrecht op de slogan rust heeft u als auteursrechthebbende verschillende rechten. U bent auteursrechthebbende wanneer u de slagzin zelf bedacht heeft, of het auteursrecht aan u is overgedragen. U kunt zich dan verzetten tegen het openbaarmaken en verveelvoudigen van de slogan en sterk gelijkende slogans.

Merk registreren

Naast mogelijke bescherming door middel van het auteursrecht, kunt u uw slogan ook laten registeren als merk om zo een merkrecht te verkrijgen. Om een merk te registreren moet de slogan onderscheidend vermogen hebben voor de waren of diensten waarvoor het wordt ingeschreven. Lang waren rechters er daarom van overtuigd dat slogans niet konden worden ingeschreven als merk. Slogans werden gezien als leuke aanprijzing, maar niet om aan te geven van welke onderneming de dienst of het product afkomstig was. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat het wel mogelijk is om de slogan als merk te registreren, mits de slogan niet beschrijvend is. In die zaak werd bepaald dat de slogan 'Vorsprung durch technik' als merk mocht worden ingeschreven. Er moet wel enige fantasie zijn gebruikt die de consument aan het denken zet over de onderneming waarbij het product hoort.

Het slagzinnenregister

Wanneer het komt tot een procedure bij de rechter omdat iemand uw slogan of een daarop lijkende slogan gebruikt, is het noodzakelijk dat u bewijs aanlevert. De rechter moet kunnen bepalen of de rechten op de slogan werkelijk bij u rusten. Hoewel het register geen wettelijk document is, hecht de rechter in de praktijk wel belang aan een inschrijving. Voordat uw slogan wordt ingeschreven, wordt het register gecheckt op gelijke of sterk gelijkende slogans. Een inschrijving in het slagzinnenregister is daarom een goed middel om uw bewijspositie in een procedure te versterken. Meer informatie over het slagzinnenregister.