Netneutraliteit nu realiteit

Column door Manisha Sabajo van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

Voor wat hoort wat U heeft het misschien niet gemerkt, maar sinds 1 januari van dit jaar is netneutraliteit een juridische werkelijkheid. Hieronder zal worden besproken wat dit inhoudt en wat het voor u betekent.

Telecommunicatiewet

Sinds de jaarwisseling is artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet in werking getreden. Dit nieuwe artikel bepaalt dat internetaanbieders het internetverkeer of toepassingen daarvan niet mogen belemmeren of vertragen of ander internetverkeer voorrang geven. Ook mogen zij de hoogte van de tarieven niet afhankelijk maken van de diensten en toepassingen die via internet worden aangeboden of gebruikt. De nieuwe wetgeving heeft tot doel een vrij en open internet mogelijk te maken.

Wat heeft u aan netneutraliteit?

Netneutraliteit zou de internetgebruiker moeten beschermen tegen internetaanbieders en derden. Door de inwerkingtreding van het artikel mogen internetaanbieders niet zomaar bepaalde informatie of diensten blokkeren of hun klanten niet extra laten betalen voor diensten zoals VoIP, Whatsapp, Ping en Skype. Sluit u dit jaar een nieuw abonnement af, dan heeft u direct recht op netneutraliteit. Heeft u afgelopen jaren een contract afgesloten dan gaat de verplichting van netneutraliteit voor de internetaanbieder lopen vanaf 1 januari 2014.

Voor of tegen?

Deze wijziging van wetgeving is het resultaat van een langdurige discussie. Er zijn zowel voorstanders als tegenstanders van het principe van netneutraliteit. Een voorargument is dat de vrijheid van meningsuiting zou worden geschonden door de internetaanbieder indien deze bepaald internetverkeer zou belemmeren of vertragen. Onder het recht op vrijheid van meningsuiting vallen namelijk het recht op het ontvangen en verspreiden van informatie. Ook zou het niet de taak van de internetaanbieder zijn om te bepalen welk soort internetverkeer belangrijker is, die moet gewoon zorgen voor voldoende netwerkcapaciteit. Tegenstanders betogen juist dat het maken van onderscheid tussen soorten internetverkeer ten goede zou komen aan de markt omdat de internetgebruiker hier behoefte aan zou kunnen hebben. Er zijn internetgebruikers die niet veel gebruik maken van het internet en zij zouden behoefte kunnen hebben aan een goedkoop internetabonnement met beperkte internettoegang.

Uitzondering maakt regel

Op dit principe van netneutraliteit heeft de wetgever vier uitzonderingen gemaakt:

  1. De internetsnelheid mag worden vertraagd in het geval van verstopping, mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld;
  2. Er mogen maatregelen worden genomen om de integriteit en de veiligheid en het netwerk en de dienst te beschermen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een gehackte computer die moet worden geblokkeerd. De internet provider zal de eigenaar van de computer wel eerst moeten waarschuwen;
  3. De internetprovider mag bepaald internetverkeer beperken indien de internetgebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een spamfilter;
  4. Als laatste mag de internet toegang worden belemmerd of vertraagd ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel.