Kilometerheffing en privacyruimte

Column door Bob Overbeeke


Kilometerheffing en privacy-ruimteNederlandse automobilisten blijken bezorgd over de invoering van de kilometerheffing. Privacybezwaren spelen daarbij een rol. Volgens het ministerie zullen privacygevoelige gegevens enkel worden opgeslagen in het registratiekastje in de auto. Dat kastje zendt alleen de factuurgegevens naar de centrale systemen van de overheid. Maar privacyvoorvechter Bits of Freedom waarschuwt voor oneigenlijk gebruik dat er vaak pas insluipt nadat een systeem in gebruik is genomen. Bijvoorbeeld voor snelheidscontroles, opsporing van criminelen en zoeken naar gestolen auto's.

We reizen nu overigens al niet meer ongezien; langs de weg en bij grensovergangen staan camera's opgesteld. Camera's die automatisch nummerplaten lezen en die informatie doorgeven aan politiekorpsen. Na de invoering van rekeningrijden zullen politie en andere instanties verzoeken doen om het systeem te mogen gebruiken voor bijvoorbeeld opsporing. Verzoeken die waarschijnlijk zullen worden gehonoreerd.

Het is goed dat Nederlanders oog hebben voor de privacygevaren van centrale overheids systemen. En het is prettig te weten dat Bits of Freedom onbesuisde plannen van de overheid nauwlettend in de gaten houdt. Toch denk ik dat het systeem gewoon ingevoerd zal worden. Ik denk ook dat we nog niet de helft gezien hebben van wat er in de toekomst nog komen gaat aan centrale systemen. Gewoon omdat het technisch mogelijk is, en de samenleving de gevaren van technologische vooruitgang nog niet snel genoeg de baas is. De techniek is ons gewoonweg te snel af. We zullen nog heel vaak moeten wennen, onze grenzen verleggen en tevergeefs strijden voor onze privacy. En we zullen noodgedwongen anders over onze privacyruimte gaan denken, zoals we dat door het onstaan van internet ook zijn gaan doen.