De bescherming van domeinnamen

Column door Wout Olieslagers van Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

Bescherming van domeinnamen

Met de groei van internet is ook het belang van domeinnamen sterk toegenomen. Een opvallende of goed klinkende domeinnaam kan vele bezoekers opleveren. Wie met zijn bedrijf goed vindbaar wil zijn op internet heeft dus een unieke domeinnaam nodig. Als een ander bedrijf (bijna) dezelfde naam gebruikt kan dat erg vervelend zijn.

Kun je je domeinnaam laten beschermen?

In beginsel geldt dat de eerste die een domeinnaam koopt, eigenaar wordt van deze domeinnaam. Wanneer een domeinnaam niet in gebruik is, kan iedereen deze dus kopen. Er is geen domeinnaamwet die regelt wie een domeinnaam mag aanschaffen en wanneer het gebruik van een bepaalde domeinnaam verboden kan zijn.

Hoe kan ik dan mijn domeinnaam beschermen?

Hoewel er geen speciale domeinnaamwet is, kan het gebruik van een domeinnaam in strijd zijn met rechten van anderen. De meest voorkomende vorm hiervan is dat het gebruik van een domeinnaam in strijd is met een handelsnaamrecht of een merkrecht van een ander.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt de naam van je onderneming. Wanneer je onder een bepaalde naam een onderneming voert, en je zo kenbaar maakt aan het publiek, wordt deze naam automatisch beschermd door het handelsnaamrecht. Registratie is dus niet vereist.

Het handelsnaamrecht houdt verder in dat anderen geen naam mogen gebruiken die bij het publiek voor verwarring kan zorgen. Deze verwarring kan ontstaan wanneer iemand een naam gebruikt die identiek is of sterk lijkt op de naam van jouw bedrijf. Dat zou dan in strijd kunnen zijn met jouw handelsnaamrecht. Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verwarring tussen bedrijven, wordt naar alle omstandigheden gekeken, zoals de vestigingsplaats van de bedrijven en het soort producten dat ze verkopen.

Merkenrecht

Naast het handelsnaamrecht, dat automatisch ontstaat, is het mogelijk om je bedrijfsnaam te laten registeren als merk. Voor het ontstaan van een merkrecht is registratie dus wél verplicht. Het merkrecht houdt kort gezegd in dat je anderen – als daardoor verwarring ontstaat- kunt verbieden om jouw merk of een teken dat erg veel op jouw merk lijkt, te gebruiken.

Heb je de naam van je bedrijf laten registreren als merk, dan kun je anderen dus verbieden om een domeinnaam te gebruiken met daarin de naam van je bedrijf, of een naam die daar erg veel op lijkt. Het laten registreren van een merk kost geld. Daarnaast kan niet elk teken als merk ingeschreven worden; het teken moet onderscheidend vermogen hebben. Het is dus verstandig om je af te vragen of de kosten van de inschrijving van een merk opwegen tegen de bescherming die dit merk met zich meebrengt.