Apps & privacy

Column door Merle van Kuyk van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

slogans De meesten van u zijn waarschijnlijk in het bezit van een smartphone en maken dagelijks gebruik van apps als: Whatsapp, Nu.nl, NS of Facebook. In 2013 zijn er alleen al in de appstore van Apple 900.000 verschillende apps beschikbaar. Handig al die apps maar hoe is het eigenlijk gesteld met onze privacy als we deze apps gebruiken?

Gebruik van persoonsgegevens

Apps verzamelen, wellicht zonder dat u het weet, enorme hoeveelheden persoonsgegevens over u. Daarbij moet u denken aan informatie over uw geslacht, uw leeftijd, uw locatiegegevens enz. Tot voorkort had Whatsapp zelfs toegang tot uw adressenbestand. Daardoor konden ze vervolgens ook toegang krijgen tot telefoonnummers van personen uit uw vriendenlijst die geen Whatsapp gebruikten. Dat terwijl uw vrienden wellicht uit privacyoverwegingen geen Whatsapp hebben omdat ze juist niet wilden dat Whatsapp toegang kreeg tot hun gegevens.

De privacywetgeving, hoe zat het ook alweer?

De regels omtrent privacy bij apps zijn in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze wetgeving verplicht de app-ontwikkelaars zich aan bepaalde privacy regels te houden. Een opsomming van de belangrijkste regels:

  • U moet vooraf toestemming hebben geven aan de app-ontwikkelaar om toegang te verkrijgen tot de gegevens op uw telefoon, dan wel het opslaan van gegevens op uw telefoon. Deze toestemming moet bestaan uit een 'vrije, specifieke en informatie berustende wilsuiting'. Deze toestemming moet u ook kunnen intrekken.
  • In de privacyverklaring moet het duidelijk zijn wat de identiteit is van de partij die uw gegevens verzamelt en/of verwerkt.
  • Het moet voor u duidelijk en begrijpelijk zijn met welke doelen uw gegevens worden verzameld en/of verwerkt. Als deze doelen tussentijds wijzigen, moet daarvoor toestemming worden gevraagd.
  • Er mogen niet meer gegevens worden verzameld dan voor verwerking nodig zijn.
  • App-ontwikkelaars moeten zorgen voor een leesbare, duidelijk en toegankelijke privacyverklaring. Ook is het verstandig om de privacyverklaring van de app door te lezen. Hierin moet worden vermeld wat er met uw gegevens gebeurt en welke maatregelen er getroffen zijn om uw gegevens te beveiligen.

Waar moet ik op letten als ik een app download?

Er zijn een aantal punten waarop u kunt letten als u gebruikt maakt van apps. Allereerst moet u altijd proberen de meest recente versie van de app te installeren. Deze updates bevatten vaak een verbeterde beveiliging. Daarnaast moet u opletten voor pop-ups waarbij toegang word gevraagd tot uw profiel. Lees daarbij goed tot welke gegevens u toegang verschaft. Ook geven sommige apps zelf een mogelijkheid om uw privacy-instellingen aan te passen, zo kunt u de toegang verbieden voor uw locatiegegevens of uw adressenbestand. Tot slot kunt u een anti-virus-app installeren op u smartphone die het risico op kwaadaardige apps verkleint.