TOR (exit) nodes

Tor is een netwerk van een groot aantal servers (ook wel 'nodes' in dit verband) dat bedoeld is voor voor anonieme communicatie. Iedereen kan een dergelijke node opzetten, ook klanten van XS4ALL. Het bedienen van een (exit) node brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Zo moet u in staat zijn om de juiste (veilige) instellingen te configureren en regelmatig onderhoud aan uw server te plegen. Daarnaast moet u rekening houden met vragen en klachten van derden in verband met mogelijke abuse en misbruik via uw node, waaronder mogelijk rechtshandhavende instanties.

Indien u een Tor (exit) node wilt bedienen in het XS4ALL netwerk, raden wij u aan om de onderstaande best practices te volgen. XS4ALL hanteert de standaard abuse procedures voor Tor (exit) nodes. Mocht uw node overlast veroorzaken of de onderstaande practices niet volgen, behoudt XS4ALL zicht het recht voor om deze node (tijdelijk) af te sluiten van haar netwerk.

  • In het geval van een exit node, maak de node duidelijk herkenbaar door middel van een beschrijvende hostnaam die via reverse DNS zichtbaar is, bv.: ‘this-is-a-tor-node.xs4all.nl’.
  • Vul een geldig contact e-mail adres in de node configuratie en zorg dat u dit adres regelmatig uitleest.
  • Kies er bij voorkeur voor een relay of bridge node, in plaats van een exit node.
  • Indien u toch een exit node wilt bedienen, kies dan voor de reduced exit policy en stel een exit notice in.
  • Host de node op een eigen publiek IP adres en meng het verkeer niet met uw eigen verkeer.


Meer informatie over het veilig bedienen van een Tor node kunt u vinden op deze webpagina van het Tor project

Mocht u een bijdrage willen leveren aan het Tor netwerk zonder zelf deze verantwoordelijkheid op u te nemen, kunt u een donatie doen aan een organisatie als torservers.net of noisebridge. Deze organisaties zijn zowel technisch als juridisch deskundig in het exploiteren van Tor nodes en zijn hierdoor goed in staat om eventuele negatieve gevolgen van het exploiteren van een Tor (exit) node te voorkomen en op te vangen.