Waarmee kunnen
wij u helpen?

Terug naar Klantenservice

Active Server Pages (ASP)

Probeer, bij problemen, op internet oplossingen te vinden. Onderaan deze pagina zijn links opgenomen die u daarbij kunnen helpen. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Het benaderen van een database vanuit een ASP-script gaat via ODBC of OLEDB. Koppelingen via een Data Source Name (DSN) zijn niet mogelijk.

Let op: Zorg er altijd voor dat de database-connectie na gebruik weer gesloten wordt. Als u database-connecties niet sluit, raakt op een gegeven moment het geheugen vol. ASP werkt dan tijdelijk niet meer op uw website.

Hieronder vindt u voorbeelden van database-koppelingen voor MS SQL en MS Access.

Voorbeeld van een ASP-script voor uw MS SQL database:

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dblink = "Provider=SQLOLEDB;User ID=username;password=*******;"
dblink = dblink & "Initial Catalog=databasenaam;Data" & _
" Source=username.mssqlservers.xs4all.nl,1433;"
dblink = dblink & "Network Library=dbmssocn;"
Conn.open dblink
Set oRS = Conn.Execute("SELECT * FROM tabel")
'bewerken database
Set oRS = nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing

De loginnaam en het wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de MS SQL-server zijn anders dan loginnaam en wachtwoord waarmee u uw website beheert.

Voorbeeld van een ASP-script voor uw MS Access database:

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dblink="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="
dblink=dblink&Server.Mappath("/_private/naamdatabase.mdb")
Conn.open dblink
Set oRS = Conn.Execute("SELECT * FROM tabel")
'bewerken database
Set oRS = nothing
Conn.Close

De access database moet in de directory /_private/ staan. De reden hiervoor is dat de database dan beveiligd is tegen downloaden door derden. Alleen uw scripts kunnen dan gebruik maken van de database..

Links die kunnen helpen bij het oplossen van ASP problemen:

Windows

Andere sites

Klantenservice

Niet gevonden? Neem contact met ons op

Klantenservice en Technische ondersteuning: 020 398 76 66

Klantenservice

Werkdagen 8:00 - 20:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Technische ondersteuning

Dagelijks 8:00 - 22:00 uur

InternetVraagbaak: 020 398 70 07

Voor al uw internet vragen

Dagelijks 8:00 - 22:00 uur

Modem bij contractverlenging:
geavanceerde FRITZ!Box 7360

  • Eersteklas draadloos modem t.w.v € 249
  • Geschikt mee te bellen met vaste telefoon
  • Levenslange garantie
FRITZ!Box 7360