Waarmee kunnen
wij u helpen?

Terug naar Klantenservice

Instellingen van Webmail

Ga naar https://webmail.xs4all.nl?org=website en log in met uw loginnaam en het bijbehorende wachtwoord.

Instellingen

 • Klik rechtsboven op Instellingen.
 • Hierna kom u in het instellingen menu.

Gebruikersinterface

 • Klik onder sectie op gebruikersinterface

Taal wijzigen

 • Kies bij Taal de gewenste taal
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Tijdzone wijzigen

 • Klik onder sectie op gebruikersinterface
 • Kies bij Tijdzone de gewenste tijdzone
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Tijdweergave toevoegen

 • Klik onder sectie op gebruikersinterface
 • Kies bij Tijdweergave de gewenste weergave
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Datumnotatie wijzigen

 • Klik onder sectie op gebruikersinterface
 • Kies bij Datum notatie de gewenste weergave
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Webmail gebruiken bij mailto: links

Op websites waarop mailadressen staan vermeld wordt gebruik gemaakt een mailto: regel. U kunt de webmail zo instellen dat deze automatische wordt geopend wanneer u op een e-mail adres drukt dat webmail wordt geopend.

 • Om deze functionaliteit te gebruiken voor klik op Registreer protocolhandler voor mailto: links
 • Deze zal vervolgens de applicatie installeren. De webbrowser zal u vervolgens verzoeken de applicatie te accepteren.

Mailboxweergave

Toon voorbeeldvenster

 • Bij Toon voorbeeldvenster kun u instellen of u bij het overzicht van de ontvangen e-mail berichten direct het bericht weergegeven wilt zien.
 • Via de optie Markeer voorbeeldberichten als gelezen kun u aangegeven of deze weergave voldoende is om deze al gelezen te markeren.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Ontvangstmeldingen

 • Via de optie ontvangstmeldingen kun je kiezen of u een melding ontvangt wanneer de verzender heeft gevraagd om een ontvangstmelding.
 • Standaard staat deze optie op "altijd aan mij vragen".
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Klap alle conversaties uit

 • Via de optie Klap alle conversaties uit kun u instellen of berichten met het zelfde onderwerp bij elkaar gevoegd worden als conversatie.
 • Standaard staat deze optie op nooit
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Aantal berichten per pagina

 • Via de optie Aantal berichten per pagina kun u instellen hoeveel berichten per pagina worden weergegeven. Het maximum is 200 per pagina.

Op nieuwe berichten controleren

 • Via de optie Op nieuwe berichten controleren kun u instellen hoe vaak er op nieuwe berichten wordt gecontroleerd.
 • Standaard staat deze op iedere 1 minuten
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Berichten aanmaken

Hoofdopties

 • Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreffen de Hoofdopties
  • Bij Berichten opstellen in HTML-opmaak kun u kiezen op berichten in HTML opmaak worden verzonden.
  • Bij Namen van bijlagen kun u aangeven welke RFC wordt aangehouden voor de namen van bijlages
  • Bij Gebruik MIME-codering voor 8-bit karakters kunt u de mogelijkheid inschakelen voor MIME codering voor 8 bit karakters
  • Bij Vraag altijd een ontvangstbevestiging kun u standaard instellen dat u een leesbevestiging ontvangt (de ontvanger kan dit altijd wel weigeren via zijn mailprogramma)
  • Bij Vraag altijd om een afleveringsbericht kun u standaard instellen dat u een afleverbericht ontvangt (bevestiging dat het bericht op de betreffende mailserver is afgeleverd)
  • Bij Bewaar reacties in de map van het beantwoorde bericht worden beantwoorden berichten niet in de map 'sent' opgeslagen maar in de map waar het bericht zich bevind
  • Bij Messages forwarding kun u kiezen of berichten die doorgestuurd worden als tekst worden doorgestuurd of als bijlage
  • Bij Standaardlettertype voor HTML-berichten kun u indien gewenst het standaard lettertype bij HTML berichten wijzigen. Standaard staat deze op Verdana
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Instellingen spellingscontrole

 • Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreffen de Instellingen spellingscontrole. Deze opties kunt u uit- of aanvinken.
  • Bij Controleer spelling voor het versturen van een bericht kun u spellingscontrole inschakelen
  • Negeer woorden met symbolen kunt u in- of uitschakelen
  • Negeer woorden met cijfers kunt u in- of uitschakelen
  • Negeer woorden welke volledig uit hoofdletters bestaan kunt u in- of uitschakelen
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Instellingen voor ondertekening

 • Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreffen de Instellingen voor ondertekening.
  • Ondertekening automatisch toevoegen
  • Ondertekening plaatsen bij antwoorden of doorsturen
  • Verwijder oorspronkelijke ondertekening van bericht bij beantwoorden
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Berichtenweergave

 • Klik op Berichten aanmaken voor de volgende opties. Dit betreft de Berichtweergave.
  • Met de optie Toon HTML worden ontvangen berichten standaard in HTML weergegeven
  • Optie voor het wijzigen van de Standaard tekenset
  • Met de optie Afbeeldingen op afstand weergeven kun u de weergave van afbeeldingen in het berichten wijzigen
  • Indien afbeeldingen zijn bijgevoegd als bijlage kunt u via de optie Bijgevoegde afbeeldingen onder het bericht weergeven instellen dat deze worden weergegeven onderaan het bericht.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Adresboek

 • Klik onder sectie op Adresboek om de volgende instellingen weer te geven.
  • Met de optie Nieuwe contactpersonen toevoegen aan gekozen adresboek kun u instellen aan welk adresboek nieuwe contacten standaard worden toegevoegd
  • Met de optie Contactpersonen weergeven als kun u kiezen hoe contactpersonen worden weergegeven
  • Via Sorteer op kolom kun u instellen op welke kolom de adressen worden gesorteerd
  • Via Aantal berichten per pagina kun u het aantal contacten per pagina aanpassen
  • Met de optie Alternatieve e-mailadressen niet gebruiken bij automatisch aanvullen is het mogelijk meerdere e-mail adressen per persoon in te vullen. Door het inschakelen van deze optie worden deze e-mail adressen ook bij de functie automatische aanvullen gebruikt.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Speciale mappen

Bij het gebruik van webmail worden standaard 3 mappen aangemaakt. Deze standaard mappen een andere naam hebben afhankelijk van het mailprogramma.
- Draft waarin concept berichten worden opgeslagen
- Sent berichten die via webmail zijn verzonden worden hier standaard opgeslagen
- Trash hierin worden berichten die zijn verwijderd tijdelijk in bewaard

 • Via Concepten (Drafts) kunt u de standaard map wijzigen. Bijvoorbeeld naar concepten
 • Via Verzonden (Sent) kunt u de standaard map wijzigen. Bijvoorbeeld naar Verzonden Berichten
 • Via Prullenbak (Trash) kunt u de standaard map wijzigen. Bijvoorbeeld naar Prullenbak
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Serverinstellingen

Hoofdopties

 • Onder de optie Serverinstellingen heeft u de mogelijkheid tot het wijzigen van de volgende voorkeuren.
  • Bericht na verwijderen als gelezen markeren
  • Bericht niet verwijderen maar als verwijderd markeren
  • Verwijderde berichten niet tonen
  • Verwijder bericht wanneer verplaatsen naar Prullenbak mislukt
  • Verwijder direct berichten in Spam
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Onderhoud

 • Via de optie Prullenbak legen bij uitloggen kun je instellen dat de prullenbak wordt geleegd wanneer je uitlogt uit webmail.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Berichten markeren

 • Via de optie Berichten Markeren kun u op basis van vast gestelde kenmerken een bericht met een kleur markeren.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Nieuwsbrief

 • Via de optie Nieuwsbrief kun u instellen of u de XS4ALL nieuwsbrief wilt ontvangen
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Spamfilter

 • Via de optie Spamfilter Opties kun u het XS4ALL spamfilter in/uitschakelen
 • Via de optie Spamfolder Instellingen kun u kiezen of spam in een map of spam POP Box wordt geplaatst.
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Virusfilter

 • Via de optie Virusfilter kun u het virus filter op inkomende e-mail berichten in- of uitschakelen
 • Klik op Opslaan om wijziging op te slaan

Klantenservice

Niet gevonden? Neem contact met ons op

Klantenservice en Technische ondersteuning: 020 398 76 66

Klantenservice

Werkdagen 8:00 - 20:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Technische ondersteuning

Dagelijks 8:00 - 22:00 uur

InternetVraagbaak: 020 398 70 07

Voor al uw internet vragen

Dagelijks 8:00 - 22:00 uur

Modem bij contractverlenging:
geavanceerde FRITZ!Box 7360

 • Eersteklas draadloos modem t.w.v € 249
 • Geschikt mee te bellen met vaste telefoon
 • Levenslange garantie
FRITZ!Box 7360