Verklaring Netneutraliteit

Netneutraliteit betekent dat al het internetverkeer gelijk behandeld wordt, zonder dat bepaald verkeer wordt voorgetrokken en zonder dat bepaald verkeer wordt tegengehouden. Een geheel open, neutraal en vrij internet dus. In Nederland is netneutraliteit wettelijk geregeld in artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet. In dat artikel staat dat providers internetverkeer in principe niet mogen belemmeren of vertragen. In het artikel is een aantal uitzonderingen opgenomen: situaties waarin van de netneutraliteit mag worden afgeweken.

Over het vraagstuk van de netneutraliteit wordt wereldwijd gediscussieerd, vaak omdat de capaciteit van netwerken beperkt is. Wanneer de vraag van klanten naar bandbreedte groter is dan de capaciteit van het netwerk, moet een provider maatregelen nemen om te zorgen dat iedereen toch kan blijven internetten. Sommige providers doen dat door bijvoorbeeld peer-to-peer verkeer te blokkeren, of grote downloads tegen te houden. XS4ALL gelooft in een andere oplossing: wij vinden dat een internetprovider de plicht heeft ervoor te zorgen dat er altijd voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is om aan wensen van klanten te voldoen. Zodat iedereen het internet kan gebruiken zoals hij of zij wil, zonder opgelegde beperkingen.

Toch neemt ook XS4ALL enkele maatregelen die invloed hebben op het internetverkeer, bijvoorbeeld om kwaadaardig internetverkeer zoals virussen tegen te houden. Dat is dus eigenlijk niet netneutraal, maar soms wel noodzakelijk, en ook wettelijk toegestaan. Wij vinden het erg belangrijk dat we over die uitzonderingen eerlijk communiceren, zodat iedereen begrijpt welke invloed XS4ALL uitoefent op internetverkeer. Daarom leggen we dat uit op onze website (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe dienst bestelt) en in deze verklaring.

Hieronder volgt een volledig overzicht van de maatrgelen die XS4ALL treft, die van invloed zijn op de netneutraliteit. Dit overzicht geldt zowel voor vast internet via ADSL en glasvezel, als voor onze mobiele internetabonnementen.

Maatregelen bij Televisie van XS4ALL

IP Televisie van XS4ALL is een IP-dienst die via een apart VLAN bij klanten wordt afgeleverd. Dit televisieverkeer wordt – als dat nodig is – voorgetrokken boven internetverkeer van dezelfde klant. Daarvoor is gekozen omdat het voor video zeer hinderlijk is als er kleine haperingen optreden, terwijl dat voor bijvoorbeeld een e-mail niet merkbaar is. Bij klanten die de maximaal beschikbare internetsnelheid van XS4ALL afnemen, kan de capaciteit van de internetverbinding worden beperkt ten voordele van televisie. In de praktijk betekent dat dat bijvoorbeeld het downloaden van een groot bestand iets langer duurt wanneer tegelijkertijd televisie wordt gekeken. Bij klanten die niet de maximaal beschikbare bandbreedte afnemen, worden geen maatregelen genomen.

Maatregelen bij Telefonie van XS4ALL

Telefonieverkeer van XS4ALL krijgt binnen het netwerk van XS4ALL voorrang op internetverkeer. Dat doen we omdat haperingen in een telefoongesprek zeer hinderlijk zijn en het telefoneren zelfs onmogelijk kunnen maken. De bandbreedte die nodig is voor een telefoongesprek is echter zo minimaal dat dit niet merkbaar is voor klanten.

Maatregelen bij abuse

Het kan gebeuren dat de computer of server van een klant besmet raakt met een computervirus, of bijvoorbeeld onderdeel is van een botnet. Dit soort problemen wordt samengevat onder de naam internetmisbruik, ofwel abuse. Wanneer sprake is van zo’n probleem, wordt de betreffende verbinding in quarantaine gezet, om schade door dit probleem te beperken en om te zorgen dat er geen overlast wordt veroorzaakt aan anderen, bijvoorbeeld doordat een besmette computer spam verstuurt. Deze maatregel bij abuse heeft invloed op het internetverkeer: het verzenden van e-mail wordt tijdelijk geblokkeerd en een groot deel van het internet is niet bereikbaar voor de klant. Wanneer het probleem is opgelost, worden die belemmeringen weer opgeheven.

Het komt ook voor dat abuse wordt geconstateerd vanaf een computer buiten ons netwerk. In zo’n geval neemt XS4ALL contact op met de betreffende provider om dat probleem op te lossen. Als dat geen resultaat heeft en het internetmisbruik blijft aanhouden, dan kan XS4ALL besluiten het adres van de betreffende computer tijdelijk te blokkeren om onze klanten te beschermen. Dat gebeurt alleen wanneer sprake is van ernstige overlast of risico voor onze klanten, en alleen wanneer de blokkade naar onze inschatting geen impact heeft op andere klanten of diensten.

Maatregelen tegen spam

XS4ALL biedt haar klanten spamfilters om ongewenste e-mailberichten (spam) tegen te houden. Bij XS4ALL kunnen klanten zelf hun spamfilter aan of uit zetten: wie spam wil ontvangen, mag dat. Wanneer het spamfilter is geactiveerd, worden e-mailberichten die afkomstig zijn van bekende spammers, en berichten die voldoen aan bepaalde kenmerken, als spam gemarkeerd en verwijderd, zodat ze niet in de mailbox van de klant terechtkomen.

In het kader van spam-bestrijding zullen we soms ook op netwerkniveau maatregelen nemen, die voor alle ontvangers gelden. Zulke maatregelen tegen spam op netwerkniveau zijn van invloed op alle klanten, ongeacht of ze spamfiltering hebben ingeschakeld op hun account. Zulke maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het limiteren van het maximaal aantal gelijktijdige connecties met de mailserver, ze worden alleen genomen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van spam. Ze zijn alleen bedoeld om overlast aan en de druk op servers te beperken.

Maatregelen tegen virussen in e-mailberichten

Op de mailservers van XS4ALL zijn virusscanners actief die e-mailberichten die een virus bevatten, tegenhouden zodat ze geen schade kunnen aanrichten.

Maatregelen tegen DDoS-aanvallen

Wanneer sprake is van een zogenaamde DDoS-aanval (Destributed Denial of Service aanval), kan XS4ALL maatregelen nemen om te voorkomen dat haar netwerk overbelast raakt. Bij een DDoS-aanval worden door heel veel verschillende computers heel veel kleine internetpakketjes op één andere computer afgevuurd met als doel die computer door verstopping onbereikbaar te maken. XS4ALL beschikt over middelen waarmee dit soort aanvallen kan worden afslagen. Deze middelen worden alleen ingezet wanneer een aanval plaatsvindt. In dat geval wordt in de headers van de internetpakketjes gekeken om verkeersstromen te kunnen analyseren en managen en afwijkende verkeerspatronen te signaleren. Hierbij wordt alleen naar de headers, en dus nooit naar de inhoud van de pakketjes gekeken en de informatie in de pakketjes wordt nooit aangepast.

Maatregelen bij wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel

In sommige gevallen moet XS4ALL vanwege een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang tot een internetadres blokkeren. Zo heeft de rechter in Den Haag op 22 september 2017 bepaald dat XS4ALL de website van The Pirate Bay moet blokkeren, inclusief allerlei mirrors en proxy’s van die site. Details over deze blokkade staan op https://www.xs4all.nl/geblokkeerd

chevron-down