Privacy

XS4ALL vindt privacy belangrijk. Daarom hebben wij ons altijd hard gemaakt voor de privacy van onze klanten. Maar wat verstaan we precies onder privacy en hoe gaan wij hiermee om?

Het recht op privacy

Het recht op privacy wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het een belangrijke voorwaarde voor de grondrechten die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt of gebruik van maakt. Gebeurt dat wel, dan heeft een individu het recht om te weten hoever dat gebruik strekt en wat daar de consequenties van zijn.

Privacy en rol XS4ALL

Als internetprovider bevindt XS4ALL zich in een bijzondere positie tussen onze klanten en de rest van de wereld. Als tussenpersoon zijn we er aan de ene kant verantwoordelijk voor dat onze klanten een onbelemmerde, veilige toegang hebben tot het internet. Ook zijn we er verantwoordelijk voor dat de privacy en gegevens van onze klanten maximaal beschermd zijn. 
Aan de andere kant zijn wij verplicht op bevel van opsporingsinstanties of de rechter de onbelemmerde toegang en de privacy van onze klanten soms te beperken.

Privacy klanten is heilig

Wij zullen de privacy van onze klanten altijd bewaken en wij verlenen bijvoorbeeld nooit zomaar toegang aan justitie tot accounts en gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Dan moeten ze echt met een dwangbevel komen. De privacy van onze klanten is ons heilig.

Privacyverklaring XS4ALL

XS4ALL stelt zich kritisch op waar het de omgang met persoonsgegevens betreft. Dat doen wij met een heldere Privacyverklaring en het uitgeven van een Privacyjaarverslag. Daarnaast bewaakt een Privacy Officer de veilige en zorgvuldige omgang van XS4ALL met persoonlijke gegevens.

Beveiliging door XS4ALL
Waar is vastgelegd wat XS4ALL belangrijk vindt omtrent privacy?
Is er controle op XS4ALL?
Wanneer is XS4ALL verplicht om data door te geven?
Kan ik nagaan of mijn gegevens zijn opgevraagd door opsporingsinstanties?

Privacy en domeinregistratie

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een domeinregistratie voor de privacy en welke stappen kunnen genomen worden om deze te beschermen?

Domeingegevens zijn openbaar

Iedere domeinnaam wordt opgenomen in een openbaar register, het Domain Name System (DNS). Het is een soort telefoonboek van domeinnamen. In het register staan naast de domeinnaam ook de gegevens van de houder geregistreerd.Dit betekent dat, wanneer je een domeinnaam bezit, iedereen op internet toegang heeft tot deze persoonlijk gegevens, zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres.

Voor de meeste bedrijven is de openbaarheid van deze gegevens geen probleem. In het geval van particulieren kan het echter bijzonder onwenselijk zijn. Ook als particulier moet je bij domeinregistratie een aantal persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verplicht opgenomen in de DNS registers en zijn vervolgens voor iedereen opvraagbaar.

Contactgegevens geheimhouden
Meer vragen?
chevron-down