ServicePlus

Online blijven bij een storing, dankzij slimme innovatie

Deze dienst is op dit moment niet meer te bestellen

ServicePlus overzicht

Een internetstoring komt altijd onverwacht. En ongelegen. U wilt immers gewoon altijd online zijn, zonder onderbreking. XS4ALL heeft daar wat op gevonden: ServicePlus.

ServicePlus bevat een USB-stick voor Mobiel Internet die u in uw modem steekt. Is er een storing, dan neemt Mobiel Internet de verbinding over. U verhoogt dan zelf nog de snelheid van de verbinding. Zo bent u snel weer online. U vindt de instructies in de meegestuurde handleiding, op onze helpdeskpagina's en bij Vraag en Antwoord.

Modem-omwisselservice

Apparatuur kan stukgaan, dus ook uw modem of het Mobiel Internet modem (USB-stick). Als dit gebeurt dan belt u de helpdesk. De helpdesk stuurt (binnen openingstijden) een monteur die binnen 4 uur bij u thuis is om een nieuw modem te installeren. De monteurs werken tijdens de openingstijden van de helpdesk.

Twee voorbeelden

 • Stel dat u melding maakt van een kapot modem op donderdagmiddag om 15 uur. De monteur krijgt dan de opdracht om dezelfde dag uiterlijk 19 uur bij u thuis het modem te vervangen zodat u donderdagavond weer internet hebt.
 • Meldt u zich op zondagavond 20 uur (2 uur voor sluitingstijd van de helpdesk), dan komt de monteur uiterlijk maandagochtend 10 uur (2 uur na onze openingstijd) bij u langs om uw modem te vervangen.

Onlinegarantie

Als ServicePlus niet werkt tijdens een internetstoring, dan garanderen wij dat u binnen uiterlijk 4 uur toch weer online bent. Als dit niet lukt, dan krijgt u het abonnementsgeld van die maand van ons terug.

Wilt u aanspraak maken op teruggave van het abonnementsgeld omdat u niet binnen 4 uur weer online was? Neem dan contact op met onze klantenservice via: 020 398 76 66

Extra beveiligingssoftware voor 10 computers

XS4ALL levert standaard 1 licentiebundel beveiligingssoftware voor 5 Windows computers. Bij ServicePlus ontvangt u 1 extra licentiebundel zodat in totaal 10 computers kunnen profiteren van:

 • AntiVirus (inclusief updates)
 • AntiSpyware (tegen gegevensdiefstal)
 • Firewall (tegen onbevoegd gebruik door derden)
 • SiteAdvisor (waarschuwt tegen risicovolle sites)

  Download de software in het Service Centre.

  Zakelijke helpdesk

  Bij het afsluiten van ServicePlus wordt uw telefoonnummer geregistreerd. Als u via dit nummer naar XS4ALL belt, kunt u snel terecht bij onze Zakelijke Helpdesk. Onze professionals ondersteunen u graag als u ergens niet uitkomt.

  • Telefoon: 020-3987656 (optie 3)
  • Openingstijden: dagelijks van 8.00 - 22.00 uur

  Kosten

  Voor ServicePlus betaalt u € 10,- per maand.

  Onlinegarantie

  Binnen 4 uur weer online is niet gelukt. Graag maak ik aanspraak op teruggave van mijn abonnementsgeld van deze maand.

  MELDINGSFORMULIER

  ServicePlus opzeggen

  U gaat een contract aan voor 1 jaar. Na één jaar zijn de abonnementen maandelijks opzegbaar. 
  De annuleringstermijn van ServicePlus is 30 dagen.

  Als u ServicePlus wilt annuleren of opzeggen, bel ons dan: 020-398 7540. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

  Na uw opzegging kunt u het ServicePlus pakket zonder portokosten binnen 14 dagen aan ons retourneren:


  T.a.v. XS4ALL Retouren 
  Antwoordnummer 10119 
  2400 VB Alphen aan de Rijn

  De opzegging of annulering gaat per direct in. Ondanks uw opzegging ontvangt u eenmalig een automatisch verzonden factuur van € 0,-.

  Veelgestelde vragen over Service Plus

  Ga ik een contract aan voor ServicePlus?

  U gaat een contract aan voor 1 jaar, daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet en hebt u een opzegtermijn van 1 maand.

  Is mijn modem geschikt voor ServicePlus?

  Voor ServicePlus heeft u de FRITZ!Box 7340, 7360, 7390 of 7490 nodig. Heeft u dit modem nog niet? Kies dan tijdens de bestelling van ServicePlus voor een nieuw jaarcontract van uw internetabonnement. U krijgt dan binnen een week de FRITZ!Box én het Internet Onderweg modem toegestuurd.

  Wat houdt dat in: toch online bij een internetstoring?

  Dankzij de meegeleverde USB-stick voor Internet Onderweg bent u zo weer online als uw internetverbinding onverhoopt wegvalt. Wanneer uw USB-stick standaard in het modem zit, zal uw modem automatisch overschakelen naar UMTS.

  Om uw verbindingssnelheid te verhogen doet u het volgende:

  1. Ga naar https://sos.xs4all.nl
  2. Log in met uw loginnaam en wachtwoord. U vindt uw loginnaam in de bevestigingsbrief. Wachtwoord kwijt? Zie: Wachtwoord vergeten?
  3. Vul uw e-mailadres in voor een bevestiging als uw snelheid is verhoogd

  U verhoogt de snelheid naar 3,6 Mb/s down- en 1,4 Mb/s upload. Deze snelheid houdt u voor 24 uur. Als de storing aanhoudt kunt u dit proces maximaal 2 keer per maand uitvoeren. Mocht u daarna nog steeds een storing hebben, dan kan de helpdesk de snelheid voor langere tijd voor u aanzetten op 3,6 Mb/s.

  Let op: Sommige applicaties of diensten kunt u niet gebruiken als u via Internet Onderweg online bent omdat ze gekoppeld zijn aan het IP-adres of de hostname van uw DSL-verbinding. Voorbeelden van dergelijke diensten/applicaties:

  • Advanced Business Mail / BSMTP. Uw mail wordt tijdelijk opgeslagen. Zodra u weer gebruik maakt van uw internetverbinding, wordt uw mail automatisch afgeleverd. Ook kunt u uw mail inzien en beantwoorden via Secure Webmail
  • IPv6
  • Gebruik van eigen server of diensten die via uw vaste IP-adres of hostname benaderd worden.
  • VPN
  • Diensten en/of applicaties die een grote bandbreedte van/naar internet vereisen zoals bijvoorbeeld iTV

  Wat is de modem omwisselservice?

  Apparatuur kan stukgaan, dus ook uw modem of het Internet Onderweg modem (USB-stick). Als dit gebeurt dan belt u de helpdesk. De helpdesk stuurt (binnen openingstijden) een monteur die binnen 4 uur bij u thuis is om een nieuw modem te installeren. De monteurs werken tijdens de openingstijden van de helpdesk. Twee voorbeelden:

  • Stel dat u melding maakt van een kapot modem op donderdagmiddag om 15 uur. De monteur krijgt dan de opdracht om dezelfde dag uiterlijk 19 uur bij u thuis het modem te vervangen zodat u donderdagavond weer internet hebt.
  • Meldt u zich op zondagavond 21 uur (2 uur voor sluitingstijd van de helpdesk), dan komt de monteur uiterlijk maandagochtend 10 uur (2 uur na onze openingstijd) bij u langs om uw modem te vervangen.

  Wat is extra beveiligingssoftware voor 10 computers?

  XS4ALL levert standaard 1 licentie beveiligingssoftware voor 5 Windows computers. Bij ServicePlus ontvangt u nog 1 extra licentie zodat u in totaal 10 computers kunt beveiligen. De software bevat:

  • AntiVirus (inclusief updates)
  • AntiSpyware (tegen gegevensdiefstal)
  • Firewall (tegen onbevoegd gebruik door derden)
  • SiteAdvisor (waarschuwt tegen risicovolle sites)

  Download de software in het Service Centre.

  Wat is 'Toegang tot de Zakelijke Helpdesk'?

  Bij het afsluiten van ServicePlus wordt uw telefoonnummer geregistreerd. Als u via dit nummer naar XS4ALL belt, kunt u snel terecht bij onze Zakelijke Helpdesk. Onze professionals ondersteunen u graag als u ergens niet uitkomt. Zij zijn te bereiken via 020-3987656 (optie 3). Openingstijden: dagelijks van 8.00 - 22.00 uur.

  Is er een datalimiet op ServicePlus?

  Voor het gebruik van Internet Onderweg geldt een Fair Use Policy (FUP). Dit houdt in dat u per maand maximaal 5 GB aan dataverkeer mag hebben (up- en download verkeer).

  Hoe kan ik ServicePlus opzeggen?

  U kunt ServicePlus opzeggen in Mijn XS4ALL  van XS4ALL.

  Voorwaarden

  Artikel 1 Definities

  ServicePlus Dienstbeschrijving: de beschrijving van de inhoud van ServicePlus zoals die wordt gepubliceerd via de website van XS4ALL.

  Artikel 2 Algemene bepalingen

  2.1 ServicePlus wordt, indien dit technisch mogelijk is, door XS4ALL aangeboden op een IS/RA-punt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. ServicePlus wordt enkel aangeboden op Internet van XS4ALL (XS4ALL Only). Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden geldt dat alle apparatuur (met uitzondering van in bruikleen gegeven CPE en USB-stick voor Mobiel Internet) en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) alsmede diensten die met gebruikmaking van Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL vallen.

  2.2 De overeenkomst tot het leveren van ServicePlus bevestigen wij met een brief of e-mail.

  2.3 XS4ALL is voor de levering van ServicePlus afhankelijk van toeleveranciers. Indien deze toeleveranciers hun dienstverlening beëindigen dan wel zodanig wijzigen dat XS4ALL niet meer (onder redelijke voorwaarden) in staat is om ServicePlus aan haar Klanten aan te bieden, is XS4ALL gerechtigd het aanbieden van ServicePlus te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een termijn van een (1) maand.

  2.4 Bij een eventueel conflict tussen de ServicePlus voorwaarden en de algemene voorwaarden, gaan de ServicePlus voorwaarden voor.

  2.5 De dienst ServicePlus heeft als doel om de klant in staat te stellen 'normaal' te kunnen blijven internetten, mailen en bellen (als VoIP wordt afgenomen). XS4ALL houdt zich het recht voor om bepaald type internetverkeer (bijvoorbeeld 'Peer to Peer' en nieuwsgroepen) te blokkeren.

  Artikel 3 Het in dienst stellen van ServicePlus

  3.1 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om ServicePlus aan de Klant te leveren is XS4ALL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

  6.1 Om gebruik te maken van ServicePlus dient de Klant tenminste:

  • te beschikken over Internet van XS4ALL (type XS4ALL Only);
  • te beschikken over een IS/RA-punt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;
  • te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk en Mobiele netwerk van KPN;
  • te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.

  6.2 De Klant zal aan XS4ALL desverlangd de gegevens verstrekken die XS4ALL nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van ServicePlus, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.

  6.3 Bij verlies of diefstal van de apparatuur dan wel verlies of misbruik van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. XS4ALL zal dan de levering van deze dienst opschorten (buiten gebruik stellen). De kosten voor deze buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting komen voor rekening van de Klant. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van ServicePlus vanwege het hierboven vermelde, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus.

  6.4 De Klant is gehouden om geen oneigenlijk gebruik van ServicePlus te maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt - niet uitsluitend - begrepen:

  • Ieder gebruik van ServicePlus buiten de specificaties die zijn opgenomen in de Dienstbeschrijving.
  • Een disproportioneel verbruik van dataverkeer. Hierop is de Mobiel Internet Fair Use Policy van toepassing.
  • Het gebruik van ServicePlus op een zodanig wijze dat daardoor het (overige) telecommunicatieverkeer op het netwerk XS4ALL danwel van de Netwerkpartner wordt geschaad.
  • Het openstellen van het ServicePlus aan derden.

  Bij oneigelijk gebruik is XS4ALL gerechtigd om de extra gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. Tevens kan XS4ALL de overeenkomst per direct beëindigen.

  Artikel 7 CPE

  7.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) afneemt inclusief een bruikleen CPE en een USB-stick voor Mobiel Internet.

  7.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant een CPE en USB-stick voor Mobiel Internet in bruikleen.

  7.3 Bij defecten in de CPE en/of USB-stick die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen 4 uur (streeftijd) (binnen de werkuren van 8 uur t/m 23 uur van maandag t/m zondag (de klant kan het defect/de storing melden tijdens de openingstijden van de helpdesk)), kosteloos een nieuwe CPE en/of USB-stick voor Mobiel Internet in bruikleen.

  7.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE dient de Klant de defecte CPE en/of USB-stick aan de monteur danwel via post te retourneren aan XS4ALL Retouren (Antwoordnummer 10119 2400 VB Alphen a/d Rijn), verpakt in een breukvrije verpakking, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE en/of USB-stick blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten en geleden schaden.

  Artikel 8 Opzeggen ServicePlus bij ontbreken Mobiel Internet ontvangst

  8.1 De Klant dient binnen 30 dagen na het ontvangen van de ServicePlus bestelling te controleren of hij mobiel internetbereik heeft met de USB- stick. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de Klant contact opnemen met XS4ALL. XS4ALL zal dan het contract van de Klant annuleren. Na deze periode kunt de Klant zich hier niet meer op beroepen.

  Dienstbeschrijving

  ServicePlus

  januari 2011

  Deze dienstbeschrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen XS4ALL en de klant voor de afname van ServicePlus. De overeenkomst bestaat in totaal uit de 'Algemene voorwaarden XS4ALL', de 'de aanvullende voorwaarden ServicePlus' en deze 'Dienstbeschrijving ServicePlus'.

  Dienstbeschrijving

  ServicePlus is een dienst die ontwikkeld is voor klanten die voor een belangrijk deel van hun activiteiten afhankelijk zijn van internet. De dienst heeft als doel om de klant zo goed als altijd online te laten zijn, ook als zijn XS4ALL Internet verbinding wegvalt.

  ServicePlus bestaat uit de volgende aspecten:

  • Toch online bij internetstoring (dankzij Mobiel Internet)

  • Modem omwisselservice binnen 4 uur

  • Extra beveiligingssoftware voor 6 computers

  • Ondersteuning van de Zakelijke Helpdesk


  Toch online bij internetstoring (dankzij Mobiel Internet)

  Dit betekent dat een klant via Mobiel Internet online kan blijven als de internetverbinding wegvalt. ServicePlus is alleen beschikbaar voor Internet van XS4ALL (XS4ALL Only). Er wordt een USB-stick in bruikleen gegeven aan de klant die hij/zij in het Mobiel Internet modem steekt. De USB-stick geeft een continue snelheid van 128 kb/s down- en 64 kb/s upstream. Wanneer de internetverbinding wegvalt schakelt het modem automatisch over op Mobiel Internet. Met de lage snelheid van 128 kb/s surft de klant naar https://sos.xs4all.nl. Hier kan de klant de snelheid verhogen naar 3,6 Mb/s down- en 1,4 Mb/s upload. Deze snelheid houdt de klant voor 24 uur. Daarna valt de snelheid automatisch weer terug naar 128 kb/s. Wanneer de storing nog niet is verholpen, kan de klant wederom voor 24 uur upgraden naar de hoge snelheid van 3,6 Mb/s. Dit kan de klant twee keer per maand zelfstandig doen. Als de storing na de twee keer upgraden nog voortduurt, belt de klant de helpdesk. De helpdesk zal dan onderzoeken wat de oorzaak van de storing is en maatregelen nemen. Tevens kan de helpdesk de snelheid verhogen voor een langere periode zodat de klant online kan blijven. Met deze hogere snelheid kan de klant e-mail blijven verwerken, informatie opzoeken op internet en blijven bellen via VoIP (indien deze dienst ook wordt afgenomen). De snelheid is minder geschikt om zware bestanden te down- en uploaden.

  Let op: Wanneer u gebruik maakt van applicaties of diensten die gekoppeld zijn aan het IP-adres of hostname van uw DSL-verbinding IP-adres dan kan dit IP-adres of deze hostname niet bereikt worden tijdens het gebruik van de UMTS fallback. Bij UMTS wordt namelijk gebruik gemaakt van dynamische IP-adressen. Voorbeelden van diensten/applicaties die u tijdens UMTS fallback niet kunt gebruiken:

  • Advanced Business Mail / BSMTP (u kunt wel via webmail uw mail inzien en beantwoorden). Uw mail wordt tijdelijk opgeslagen en wanneer uw weer gebruik maakt van uw XS4ALL Only verbinding, wordt uw mail weer automatisch afgeleverd

  • IPv6

  • Gebruik van eigen server of diensten die via het vaste IP-adres of hostname van de klant benaderd worden

  • VPN

  • Toekomstige diensten met een vast IP-adres of hostname

  • Diensten en/of applicaties die een grote bandbreedte van/naar internet vereisen zoals bijvoorbeeld iTV

  Modem omwisselservice binnen 4 uur

  Het kan gebeuren dat het modem (CPE) en/of de USB-stick kapot gaat. Modem omwisselen binnen 4 uur, heeft dan ook als uitgangspunt om de klant binnen 4 uur (tijdens openingstijden van de helpdesk) een goed werkend modem en/of USB-stick te leveren en installeren. Streven hierbij is dat de monteur binnen 4 uur bij u aanwezig is om te beginnen met het vervangen van het modem en/of USB-stick (het kan dus langer duren dan 4 uur voordat u weer online bent). De monteur zal de instellingen om te kunnen internetten (en bellen, indien van toepassing) in het modem en/of USB-stick instellen.

  Wanneer uw modem en/of USB-stick niet meer werken, belt u de helpdesk. De helpdesk stuurt (binnen openingstijden) een monteur die binnen 4 uur bij u op de stoep staat.

  Hierbij twee voorbeelden:

 1. Stel dat u melding maakt van een kapot modem op donderdagmiddag om 15 uur. De monteur krijgt dan de opdracht om dezelfde dag uiterlijk 19 uur bij u thuis het modem te vervangen zodat u donderdagavond weer internet hebt.
 2. Meldt u zich op zondagavond 21 uur (1 uur voor sluitingstijd van de helodesk), dan komt de monteur uiterlijk maandagochtend 10 uur (2 uur na onze openingstijd) bij u langs om uw modem te vervangen.

Onlinegarantie

Als ServicePlus niet werkt tijdens een internetstoring, dan garanderen wij dat u binnen uiterlijk 4 uur toch weer online bent. Als dit niet lukt, dan krijgt u het abonnementsgeld van die maand van ons terug.

Extra beveiligingssoftware voor 6 computers

XS4ALL levert standaard 1 licentie beveiligingssoftware voor 3 Windows computers. Bij ServicePlus ontvangt u nog additioneel 1 extra licenties zodat u in totaal 6 computers kan beveiligen. De werkwijze is identiek aan de huidige werkwijze.

Toegang tot de zakelijke helpdesk

Bij het afsluiten van ServicePlus wordt u speciaal geregistreerd zodat u ook gebruik kan maken van de zakelijk helpdesk. U kunt bellen naar 020-3987656.

Beschikbaarheid van ServicePlus

ServicePlus is in geheel Nederland leverbaar. Beschikbaarheid ter plaatse hangt echter af van een aantal factoren. Het kan zijn dat de Mobiel Internet dekking bij u niet (voldoende) aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de locatie waar het modem met USB-stick geplaatst is.U dient binnen 30 dagen na het ontvangen van uw ServicePlus bevestigingsbrief te controleren of u Mobiel Internet bereik heeft met de USB-stick. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet u contact opnemen met XS4ALL via telefoonnummer 020-3987540. XS4ALL zal dan uw contract annuleren. Na deze periode kunt u zich hier niet meer op beroepen.

Bestellen van de dienst

De dienst ServicePlus kan alleen worden afgenomen in combinatie met Internet van XS4ALL (XS4ALL Only). U kunt de dienst aanvragen via XS4ALL.nl of in het Service Centre een vinkje te zetten bij ServicePlus. Tevens zal u worden gevraagd of u de beschikking heeft over een correct modem. Geschikt zijn de Fritz!Box 7340, 7360 en de 7390. Wanneer u dit modem niet heeft, kunt u via een contractverlenging de FRITZ!Box 7360 gratis ontvangen. Het modem heeft naast de UMTS fallback mogelijkheid nog vele andere features.

Oplevering

Wanneer u reeds Internet van XS4ALL afneemt dan wordt ServicePlus uiterlijk 1 week na het bestellen geleverd. Wanneer u nog geen klant bij XS4ALL bent, zal de levering gelijktijdig met uw internetabonnement verlopen.

Datalimiet voor Mobiel Internet

Voor het gebruik van de Mobiel Internet geldt een Fair Use Policy (FUP). Dit houdt in dat u per maand maximaal 5 GB aan dataverkeer mag downloaden.

Opzeggen van de dienst

Wanneer u ServicePlus afneemt gaat u een contract aan voor 1 jaar. Na afloop van het jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd totdat deze wordt opgezegd. De termijn voor opzegging is 1 maand. U kunt ServicePlus opzeggen in het Service Center.