Privacy

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om de privacy van onze klanten en van onze medewerkers. Maar dat zegt inmiddels iedereen. Zelfs de grootste privacyschenders van deze tijd beginnen hun privacyverklaring met ‘Your privacy is important to us’. Dus dat betekent niet veel.

Bij XS4ALL betekent privacy wèl veel. Dat is te zien aan onze privacyverklaring. Aan het feit dat XS4ALL een eigen functionaris voor de gegevensbescherming heeft, die het bedrijf adviseert over zakendoen met respect voor privacy, en toezicht houdt op naleving van de privacyregels. En aan de discussies. XS4ALL’ers discussiëren graag en veel over privacy. Het is een kernwaarde die al vanaf de dag van de oprichting in 1993 diep verankerd ligt in ons bedrijf.

Compliance versus ethiek

Dat er over privacy veel gediscussieerd wordt is maar goed ook. Want in tegenstelling tot de meeste bedrijven ziet XS4ALL privacy niet primair als wettelijke plicht, maar als ethisch vraagstuk. En over ethiek moet je discussiëren voordat je kunt bepalen wat goed is en wat niet.

Sinds de Europese privacywet AVG is ingevoerd is er veel nadruk op naleving van de regels – compliance in management jargon. En ook bij XS4ALL houden we ons natuurlijk aan de regels. Maar dat is niet het belangrijkste aspect van privacy. Bij XS4ALL is privacy een leidende gedachte in de hele bedrijfsvoering. En dat is fundamenteel anders dan privacyregels in acht nemen vanwege het risico op een boete.

Als je er goed over nadenkt, blijkt privacy de basis van een heleboel fundamentele vrijheden en grondrechten. En zelfs van de menselijke autonomie. Zonder privacybescherming geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van gedachten en geen eerlijke verkiezingen. Zonder goede bescherming van persoonsgegevens kan zelfs de vrije wil onder druk komen te staan.

Privacyhoeder als poortwachter

Privacy is nu belangrijker dan ooit. Vrijwel alle aspecten van ons leven vinden inmiddels deels op internet plaats. En bij heel veel dingen die we online doen, worden we bekeken, geprofileerd en beïnvloed. De internetverbinding is de poort naar de producten en diensten die we willen consumeren, naar contact met vrienden, familie en anderen. Naar alle informatie die we nodig hebben om betrokken burgers te zijn.

Daarom heb je een internetprovider nodig die over privacy nadenkt en er standpunten over durft in te nemen. Die persoonsgegevens niet te gelde wil maken, maar juist beseft dat die gegevens met de grootste zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Die internetprovider is XS4ALL.

Privacyverklaring

Omdat privacy zo belangrijk is, vinden we dat onze klanten goed moeten kunnen nagaan wat er met hun gegevens gebeurt. Zoveel mogelijk in gewone-mensen-taal. In onze privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe we met persoonlijke gegevens omgaan, en met welk doel we gegevens verwerken.

De privacyverklaring wordt aangepast als daar aanleiding voor is. Klanten worden in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht. De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 april 2020.

Lees de privacyverklaring van XS4ALL (pdf)

chevron-down