Contact details

Adressen

Bezoekadres

Teleportboulevard 121

1043 EJ Amsterdam

Postadres

Postbus 1848 

1000 BV Amsterdam


Retouradres

XS4ALL Retouren

Antwoordnummer 10119

2400 VB Alphen aan den Rijn


Factuuradres

XS4ALL

T.a.v. Crediteurenadministratie

Postbus 1455

3800 BL Amersfoort

Telefoonnummer voor leveranciers: 070 34 32 209


Alles wat u naar ons postbusnummer zendt, wordt door een derde partij ontvangen, ingescand en electronisch naar XS4ALL doorgestuurd. Tenzij u "vertrouwelijk", "persoonlijk" of "geheim" op de brief zet; dan wordt de hard-copy ongeopend naar XS4ALL doorgestuurd.


Zakelijke gegevens en ACM

Rekeningnummer

NL 55 INGB 000 4683839

t.n.v. XS4ALL

Postbus 1848

1000 BV Amsterdam

IBAN

NL 55 INGB 000 4683839

BIC

INGBNL2A

KvK nummer

27124701

btw nummer

NL 806635617B01

Het btw nummer staat ook onderaan uw factuur.

ACM

Toezichthoudende autoriteit: ACM

Registratienummer: 900419

Meer informatie over factuur en betalingKlachten over XS4ALL

Bij XS4ALL doen wij ons uiterste beste om iedere klant tevreden te houden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over XS4ALL. Die ontevredenheid kan uitmonden in een klacht. Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Klacht over XS4ALL

Online

Via ons contactformulier kunt u eenvoudig uw klacht indienen.

E-mail

U kunt ons een e-mail sturen op info@xs4all.nl

Telefonisch

U kunt bellen met onze Klantenservice. Onze Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Per post

Dit kunt u doen via het volgende adres:

XS4ALL

T.a.v. Klantenservice

Postbus 1848, 1000 BV Amsterdam

Denk er aan in uw klachtmelding in ieder geval het volgende te vermelden:

  • uw naam, adres en het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;

  • uw relatienummer;

  • een omschrijving van uw klacht;

  • indien van toepassing kunt u kopieën meesturen van documenten die wij voor de beantwoording van uw klacht nodig hebben.


Klachten over misbruik

Bij overlastproblemen vanwege internetmisbruik - bijvoorbeeld door een virus, spam, een trojan of phishing - kunt u terecht bij ons Security Support veiligheid@xs4all.nl. SecuritSupport is geopend op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur. In het weekend kunt u via de helpdesk een spoedverzoek indienen voor ondersteuning.

Klachten over online uitingen van XS4ALL-klanten kunt u indienen via het webformulier.

Meer informatie over internetveiligeid en -misbruikKlacht over onrechtmatig handelen

XS4ALL heeft beleidsregels (PDF) voor de afwikkeling van klachten over (vermeend) onrechtmatig handelen op internet door klanten van XS4ALL. Onderdeel van dit beleid is een klachtenprocedure die voorziet in anoniem contact tussen de klager en de beklaagde, zodat beide partijen eerst de kans hebben er samen uit te komen. Voor een snelle afhandeling van uw klacht verzoeken wij u de vragenlijst op deze pagina in te vullen.Bent u niet tevreden over de afhandeling?

Heeft u bovenstaand klachtentraject doorlopen en bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten

Borderwijklaan 46

Postbus 90600

2509 LP  Den Haag

Deze onafhankelijke geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.


Als alternatief kunt u terecht bij het Online Dispute Resolution platform. Meer informatie vindt u op deze pagina.
chevron-down