Klacht over inhoud website

XS4ALL heeft een beleid ontwikkeld (PDF) over de afwikkeling van klachten over (vermeend) onrechtmatige uitingen op internet van klanten van XS4ALL. Onderdeel van dit beleid is een klachtenprocedure die voorziet in anoniem contact tussen de klager en de beklaagde, zodat beide partijen eerst de kans hebben er samen uit te komen.

XS4ALL neemt ook deel aan de Gedragscode Notice-and-Take-Down. Het beleid van XS4ALL is in overeenstemming met deze code.

Voor een snelle afhandeling van uw klacht verzoeken wij u onderstaande vragenlijst in te vullen. Zonder deze noodzakelijke onderbouwing kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. In het bijzonder moet u URL's foutloos en volledig opgeven en ze moeten direct naar het inbreukmakende materiaal wijzen.

Vul het formulier in, klik op 'Volgende', print de daaropvolgende pagina uit en verstuur deze naar het daarop vermelde adres

Uw gegevens

Aanbieder van de informatie

Soort klacht

Reden onrechtmatigheden

Belanghebbende

Jegens wie is de informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar?

Bewijsstukken

In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: naam en adres van de rechthebbende.

Procedure aanhangig

Verzoeker sluit een kopie van de uitspraak bij.

Contact aanbieder